Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychW dniach 22-23 maja 2010r. odbyło się pierwsze spotkanie nt.: "Jaką drogą podąża Mniejszość Niemiecka w Polsce od 1945 roku?" w ramach projektu "Kolegium Liderów Mniejszości Niemieckiej".


Aktywni i zaangażowani Liderzy MN  -  w kierunku zmian!!!

 

W dniach 22-23 maja 2010r. odbyło się pierwsze spotkanie nt.: "Jaką drogą podąża Mniejszość Niemiecka w Polsce od 1945 roku?" w ramach projektu "Kolegium Liderów Mniejszości Niemieckiej", które poświęcone było tematyce historii mniejszości niemieckiej - począwszy od 1945 a skończywszy na sytuacji obecnej. 

Gośćmi pierwszego dnia w ramach spotkania byli: Bernard Gaida, Przewodniczący, Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Norbert Rasch, Przewodniczący, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, którzy przedstawili uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące struktur MN w Polsce. Następnie odbyła się dyskusja dotycząca ról Kół DFK w MN oraz ich funkcji i zadań. Uczestnicy chętnie opowiadali o swoich kołach oraz różnego rodzaju przedsięwzięciach, które są przez ich koła podejmowane. Sobotnie popołudnie poświęcone było prezentacji organizacji i stowarzyszeń, które w ramach MN działają. Prezesi i Przewodniczący organizacji przedstawili uczestnikom w formie prezentacji zakres swojej działalności - czym się zajmują, projekty, które podejmują oraz przedsięwzięcia, które wspierają. Warsztat, który poprowadziła Pani Zuzanna Donath-Kasiura, Referent ds. kultury, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, była zakończeniem pierwszego dnia spotkania. Uczestnicy, pełni zaangażowania, chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, co do działalności ich Kół, ich roli w kształtowaniu niemieckiej tożsamości i dbałości o niemiecką kulturę. Najbardziej interesujące okazało się wypracowanie wizji idealnego Koła DFK i zestawienie jej z aktualną sytuacją - wzbudziło to żywą dyskusję. Wspólnie z trenerką zastanawiali się również, gdzie tkwią przyczyny takiego stanu rzeczy - małe zaangażowanie ze strony społeczności, brak zainteresowania, obojętność - i jak można by w przyszłości to zmienić. Podczas wieczornego spotkania, jakim była rozmowa przy kominku z dr Jerzym Gorzelikiem z Uniwersytetu Śląskiego, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o niemieckim dziedzictwie kulturowym - zabytkach świeckich i sakralnych - Górnego Śląska, jego twórcach oraz roli tych dzieł w kulturze Górnego Śląska. Drugi dzień spotkania poświęcony był historii: dr Kazimierz Miroszewski, z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego przybliżył uczestnikom historię Śląska w okresie od 1945 - 1989 roku,     a dr Danuta Berlińska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego skupiła się na roli MN począwszy od roku 1989, skończywszy na aktualnej sytuacji.

Spotkanie było doskonałą okazją ku temu, by w gronie aktywnych  i zaangażowanych osób podyskutować na aktualne tematy nurtujące członków mniejszości niemieckiej. Dzięki różnorodnej formie spotkania - charakter warsztatowo-seminaryjny - uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się nowych informacji z zakresu tematyki MN, podzielić się własnymi opiniami i doświadczeniem podczas dyskusji oraz poznać się nawzajem. Grupa wykazała się ogromnym zainteresowaniem, jeśli chodzi o zaproponowaną tematyką spotkania, chęcią podjęcia współpracy oraz działania na arenie lokalnej.

Nawiązując do celów projektu: "Kolegium Liderów MN", oraz jego głównych założeń: przygotowania uczestników do sprawnego działania w lokalnych strukturach DFK, aktywizowania innych członków mniejszości niemieckiej, realizowania projektów i aktywnego działania na rzecz własnego środowiska lokalnego, a także czynnego udziału w życiu kulturalnym politycznym i społecznym regionu, jesteśmy przekonani, że zostaną one osiągnięte.

 

Kolejne spotkanie odbędzie się w terminie 3-4 lipca 2010 roku i poświęcone będzie ustawodawstwu wobec Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Polsce.

Spotkanie współfinansowane było przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Szczegółowe informacje:

Patrycja Wiencek
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole
tel.: (77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej