Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Z jakich praw może korzystać Mniejszość niemiecka w Polsce?" - II spotkanie w ramach projektu "Kolegium Liderów Mniejszości Niemieckiej", w dniach 3-4 lipca 2010 r.


"Kolegium Liderów Mniejszości Niemieckiej", to przedsięwzięcie skierowane do specyficznej grupy odbiorców, jaką jest średnie pokolenie mniejszości niemieckiej. Uczestnicy projektu należą do lokalnych kół DFK, aktywnie w nich działają i czynnie wspierają społeczność lokalną. Nadrzędnym celem projektu jest przygotowanie uczestników do sprawnego działania w lokalnych strukturach DFK, aktywizowania innych członków mniejszości niemieckiej, realizowania projektów i aktywnego działania na rzecz własnego środowiska lokalnego, a także czynnego udziału w życiu kulturalnym politycznym i społecznym regionu. W ramach 3 seminariów uczestnikom zostanie przekazana wiedza oraz umiejętności, które umożliwią im rozwój, przyczynią się do świadomego postrzegania ich tożsamości oraz dzięki którym będą oni mogli włączyć się w swoim regionie w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Drugie Seminarium nt.: "Polskie i międzynarodowe ustawodawstwo dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych" w ramach projektu "Kolegium Liderów Mniejszości Niemieckiej" odbędzie się w dniach 3 - 4 lipca 2010r. na Zamku w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1a, 47 - 325 Kamień Śląski i poświęcone będzie tematyce ustawodawstwa wobec mniejszości narodowych  i etnicznych, jak również kwestii dotyczącej regionalizmu oraz jego roli i znaczeniu w nauczaniu województwa opolskiego.

Projektowany program spotkania dostępny jest w załączniku.

Program [.doc]

 

Szczegółowe informacje:

Patrycja Wiencek
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole
tel.: (77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl

 


Projekt współfinansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzącychz wcześniejszych dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej