Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychGliwickie Forum Dyskusyjne nt. "Kościół w kryzysie. Religijność społeczeństwa i sytuacja kościoła w Polsce i Niemczech"


IV Gliwickie Forum Dyskusyjne

"Kościół w kryzysie. Religijność społeczeństwa i sytuacja kościoła w Polsce i Niemczech"

24 czerwca br. (czwartek), godz. 13:30

sala 006, budynek nr 3, Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, Gliwice

UWAGA: Spotkanie ma charakter zamknięty.

Celem Gliwickiego Forum Dyskusyjnego jest stworzenie regionalnej płaszczyzny dialogu, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy czołowymi przedstawicielami różnych środowisk - władz lokalnych i regionalnych, polityki, nauki, edukacji, kościoła, mediów, organizacji pozarządowych z województw śląskiego i opolskiego. Punktem centralnym owych spotkań czynimy Gliwice - jako miasto o bogatych dziejach, w których dialog zawsze odgrywał ważne miejsce, a tematykę skupiamy wokół zagadnień dot. historii, ekonomii, polityki, religii, zjawisk społecznych ważnych dla rozwoju regionu i jego mieszkańców, ale także osadzonych w szerszych realiach - np. polsko-niemieckim sąsiedztwie. Podczas tych kameralnych, bo kilkunastoosobowych, spotkań każdy z uczestników cieszy się takimi samymi prawami, a wymiana myśli, opinii, poglądów następuje podczas swobodnej rozmowy czy dyskusji dyskretnie kierowanej przez moderatora. Wartością dodaną naszej inicjatywy jest zgromadzenie wokół stołu dyskusyjnego przedstawicieli różnych środowisk czy sektorów gospodarki (administracja publiczna, biznes, III sektor), których - często odmienne - poglądy i przekonania wzbogacają wymianę myśli podczas spotkań w ramach Gliwickiego Forum Dyskusyjnego. Tym samym inicjatywa służy zawiązywaniu i umacnianiu kontaktów pomiędzy znaczącymi przedstawicielami różnych kręgów społecznych, co, mamy nadzieję, owocnie wpłynie na jakość i intensywność międzysektorowej i międzybranżowej współpracy.

W 2009 roku odbyły się dwa spotkania z cyklu, a ich tematem przewodnim było m. in. "Polsko-niemieckie wzajemne postrzeganie" oraz "Szanse i problemy czarno-żółtej koalicji w Niemczech. Nowy etap w stosunkach polsko-niemieckich". Ze względu na aktywny udział grupy dyskusyjnej podczas spotkań i duże zainteresowanie poruszanymi tematami oraz formą projektu, zaplanowaliśmy jego kontynuację w 2010 roku.

Pierwsze tegoroczne Gliwickie Forum Dyskusyjne, które odbyło się 30 marca br. i nosiło tytuł: "Koniec pomarańczowej rewolucji. Wpływ wyniku wyborów prezydenckich na Ukrainie na polsko-ukraińskie i niemiecko-ukraińskie relacje i partnerstwo wschodnie" zorientowane było tematycznie wokół przemian na Ukrainie. Rozmowa uczestników była wówczas wspierana przez Thomasa Urbana, korespondenta zagranicznego Süddeutsche Zeitung w Kijowie i Warszawie oraz Andrzeja Brzezieckiego, redaktora naczelnego dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia oraz publicystę Tygodnika Powszechnego.

W drugim kwartale tego roku pragniemy podjąć temat chrześcijaństwa w Polsce i w Niemczech, statusu jaki zajmuje w społeczeństwie oraz aktualnych problemów, które go dotykają, takich jak należą ujawnione w ciągu ostatnich miesięcy w Niemczech (ale również w Irlandii i USA) liczne przypadki molestowania seksualnego. Podczas dyskusji poruszone powinny zostać przy tym następujące kwestie: Czy kościół - zarówno jako wyznanie jak i instytucja - podąża z duchem czasu? Jakie są różnice pomiędzy kościołem w Polsce a w Niemczech? Jaki jest wpływ kościoła na wybory w Polsce i czy ma on do tego prawo? Swoje przybycie potwierdzili - jako referent po stronie niemieckiej - p. Uta Raabe, teolog katolicki oraz - po stronie polskiej - p. Artur Sporniak, dziennikarz i redaktor działu religijnego w "Tygodniku Powszechnym".

UWAGA: Spotkanie ma charakter zamknięty.

Kontakt: Anita Loeser, menedżerka projektów, tel. 32 2324902 / 4612070, fax: 32 2324901 / 4612071, e-mail: anita.loeser@haus.pl

 

Współorganizator:

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej