Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychGliwickie Forum Europejskie - Organizacje pozarządowe w Europie i dla Europy, 9 września 2006 roku


Forum, na które zaproszono organizacje pozarządowe z województw śląskiego, opolskiego oraz ekspertów z Polski i Niemiec (głównie z Północnej Nadrenii-Westfalii), było okazją do nawiązania nowych kontaktów, zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy ww. organizacjami a także zintensyfikowania działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i pogłębiania procesu integracji europejskiej. Na Forum były obecne organizacje i instytucje, które zarówno czerpią ze źródeł europejskich jak i budują zjednoczoną Europę - są "w Europie i dla Europy".

Otwarcie Forum nastąpiło o godz. 10.15 w obecności prof. dr hab. Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego, byłego Premiera RP, który wygłosił referat pt.: Zmiany w polityce regionalnej UE na lata 2007-2013 - Regiony - perspektywy rozwoju, perspektywy dla aktywności i partycypacji organizacji pozarządowych w Europie.

Uczestnicy Forum wzięli udział w warsztatach z zakresu budowania partnerstw, podstaw przygotowania projektu młodzieżowego i aktywizacji młodzieży. Oprócz warsztatów odbyły się wykłady podzielone na cztery bloki tematyczne:

1. Aktywizacja młodzieży - wolontariat i Program Młodzież,
2. Fundusze strukturalne dla NGO - perspektywy na lata 2007-2013,
3. Partnerstwa i sieci organizacji pozarządowych,
4. Centrum przemysłowe - Centrum kulturalne. Lekcje dla Śląska: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w procesie budowania krajobrazu kulturalnego.

Forum odbyło się na terenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Organizacje biorące udział w tym projekcie przygotowały stoiska informacyjne, przy których zaprezentowały się i przedstawiły uczestnikom zrealizowane w ramach swej działalności projekty. Stoiska pełniły funkcję punktów konsultacyjnych, w których można było porozmawiać na temat doświadczeń w pozyskiwaniu środków unijnych, rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów europejskich, budowania partnerstw itp.

Na Forum zaprezentowały się:
Stowarzyszenie Silesia Nostra
Stowarzyszenie Dwunasta Dziesięć
Polski Klub Ekologiczny Koło w Gliwicach i w Tychach
Fundacja Społeczna - Edukacja i Praca Twórcza
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (oddz. Gliwice)
Stowarzyszenie Zwykłe "Grupa Wsparcia"
Młodzieżowe Centrum Edukacji Europejskiej
Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce"
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Meritum
AEGEE-Gliwice Europejskie Forum Studentów
Partnerstwo "Pakt na rzecz Zatrudnienia"
Partnerstwo "Wyprowadzić na prostą"
Centrum Europejskie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

oraz gościnnie:
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Initiative Mittel- und Osteuropa e.V.

W trosce o dobry klimat do rozmów, wymiany doświadczeń i poglądów z zaproszonymi gośćmi i przedstawicielami organizacji pozarządowych przygotowano "Forum Cafe" - ogrodową kawiarenkę, która - mamy nadzieję - była miejscem sprzyjającym bezpośrednim rozmowom oraz zawieraniu nowych znajomości i zacieśnieniu współpracy.

Zwieńczeniem Forum był program kulturalny obejmujący m. in. koncert Marii Sadowskiej, pokaz specjalny kina niezależnego: "KAN Polska, Niemcy, Europa" oraz wystawy fotografii.

 « wsteczDO POBRANIA
program

PARTNERZY

Projekt wspierany ze środków

Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Samorządu Miasta Gliwice

GFPS-Polska Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej


Patronat medialny Forum:

Radio Plus

Nowiny Gliwickie

TVP3 Katowice

Radio Opole

Nowa Trybuna Opolska