Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZakończyła się Szkoła Doradców Ekonomii Społecznej ds. Współpracy Wewnątrzsektorowej w ramach projektu "CZAR PARtnerstw - działania na rzecz współpracy podmiotów ekonomii społecznej"


Szkoła Doradców Ekonomii Społecznej ds. Współpracy Wewnątrzsektorowej
w ramach projektu

"CZAR PARtnerstw - działania na rzecz współpracy podmiotów ekonomii społecznej"

13 grudnia 2009 r. w Gliwicach zakończyła się Szkoła Doradców Ekonomii Społecznej ds. Współpracy Wewnątrzsektorowej zorganizowana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Instytut Promocji Aktywności Społecznej w ramach projektu "CZAR PARtnerstw - działania na rzecz współpracy podmiotów ekonomii społecznej".

W ramach projektu "CZAR PARtnerstw - działania na rzecz współpracy podmiotów ekonomii społecznej" Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Instytutem Promocji Aktywności Społecznej zaprosili zainteresowane osoby do udziału w Szkole Doradców Ekonomii Społecznej ds. Współpracy Wewnątrzsektorowej. Celem Szkoły było wykształcenie 15-osobowej grupy regionalnych doradców i animatorów, mających za zadanie wspieranie zawiązywania partnerstw pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Podczas zajęć prowadzonych przez fachowych trenerów uczestnicy Szkoły mieli okazję zapoznać się z takimi tematami jak:

  • budowanie i podtrzymywanie partnerstw w ramach III sektora;
  • etapy budowania partnerstw;
  • zarządzanie projektami partnerskimi;
  • podział kompetencji w partnerstwie;
  • negocjacje i mediacje;
  • dokumenty strategiczne dotyczące partnerstw;
  • budowanie budżetów projektów partnerskich;
  • animowanie podmiotów ekonomii społecznej do budowania wewnątrzsektorowych partnerstw;
  • podstawy doradztwa;
  • PR projektów partnerskich.

Więcej informacji na temat projektu "CZAR PARtnerstw" dostępnych jest na stronie internetowej (w budowie) Inkubatora Partnerstw Wewnątrzsektorowych i Centrum Promocji Ekonomii Społecznej pod adresem www.partnerstwa.org.

Kontakt w sprawie Szkoły: Radosław Grzegórzko, menedżer projektu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, tel.: 32 2324902 / 4612070, faks: 32 2324901 / 4612071, e-mail: radoslaw.grzegorzko@haus.pl.

Kontakt w sprawie Inkubatora: Krzysztof Duda, koordynator Inkubatora, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, tel. 32 2324902 / 4612070, faks: 32 2324901 / 4612071, e-mail: krzysztof.duda@haus.pl.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej