Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDziękujemy młodzieży oraz nauczycielkom i nauczycielom za liczny i aktywny udział w projekcie "Szkolne Kluby Europejskie - Akcja, Integracja, Profesjonalizacja" w roku szkolnym 2009/2010


Projekt"Szkolne Kluby Europejskie - Akcja, Integracja, Profesjonalizacja"w roku szkolnym 2009/2010Spotkania i warsztaty dla młodzieży i opiekunek/ów SKEWizyta studyjna w WarszawieMini-granty edukacyjne

Tegoroczna edycja projektu podobnie, jak w 2007 roku, przyjęła formę cyklu warsztatów dla młodzieży - integracyjnych, zacieśniających kontakty międzyklubowe oraz profesjonalizujących - kształtujących umiejętności z zakresu zarządzania projektami, budowania skutecznego PR-u, finansowania działalności ze środków unijnych i funduszy europejskich, a także wykorzystania nowych technik medialnych. Ponadto w ramach projektu odbyły się warsztaty dla nauczycieli oraz opiekunów SKE.

Pięciu szkołom z województwa śląskiego udało się zrealizować 5 mini-grantów edukacyjnych na projekty o tematyce historycznej i europejskiej.

Oprócz młodzieży do udziału w projekcie zaprosiliśmy także nauczycielki/i i opiekunki/ów SKE, dla których przygotowaliśmy 2 bloki warsztatowe dotyczące atrakcyjnych metod aktywizacji młodzieży poprzez zaproszenie do szkoły wolontariusza w ramach programu "Młodzież w działaniu" oraz jak efektywnie prowadzić Klub Europejski i pozyskiwać fundusze na realizacje projektów na terenie woj. śląskiego.

Osoby uczestniczące w warsztatach odbyły w grudniu br. dwudniową podróż studyjną do Warszawy, której celem było bliższe poznanie instytucji europejskich oraz organizacji działających na rzecz dobrych stosunków polsko-niemieckich. Młodzież ze Szkolnych Klubów Europejskich, a także ich opiekunowie mieli okazję odwiedzić Ambasadę RFN, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, której działalność związana jest między innymi z programem "Młodzież w Działaniu". Drugiego dnia wizyty studyjnej młodzież wraz z opiekunami miała możliwość zaznajomić się ze specyfiką oraz aktualnymi projektami Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Instytutu Goethego.

Wykaz spotkań i warsztatów dla SKE

Warsztaty dla młodzieży i nauczycieli:

Program warsztatów dla młodzieży: Warsztat 1: Jak zostać liderem? - aktywizacja, integracja liderek/ów młodzieżowych 22 września (wtorek); godz. 9.00 - 15.00

Warsztat 2: Jak skutecznie przeprowadzić projekt oraz pozyskiwać środki finansowe na własne inicjatywy i osiągać zakładane rezultaty?6 października (wtorek); godz. 9.00 - 15.00

Warsztat 3: Dobry PR - sztuka budowania silnego wizerunku Klubu Europejskiego20 października (wtorek); godz. 9.00 - 15.00

Warsztat 4: Jak aktywnie i odpowiedzialnie korzystać z nowych mediów? - czyli jak powinni pisać i skutecznie prowadzić gazetkę, newsletter, stronę internetową żurnaliści Klubu Europejskiego 19 listopada (czwartek); godz. 9.00 - 15.00

Program warsztatów dla nauczycielek/li i opiekunek/ów SKEWarsztat 1: Zaproś wolontariusza do Klubu Europejskiego i zachęć swoich uczniów do zostania wolontariuszem - o wolontariacie europejskim i innych działaniach w ramach programu "Młodzież w działaniu" 29 października (czwartek); godz. 9.00 - 15.00

Warsztat 2: Jak skutecznie prowadzić Klub Europejski? - dobry PR i pozyskiwanie źródeł finansowania10 grudnia (czwartek); godz. 9.00 - 15.00

Partnerem projektu jest Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

te

Organizator

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

Partner projektu:

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

 

Patronat honorowy:

Fundacja im. Roberta Schumana

 

Patronat medialny:

Cogito

 

Radio Plus« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej