Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychW dniu 26 listopada br. w Muzeum Zamek Piastowski w Gliwicach odbyło się II Gliwickie Forum Dyskusyjne nt. "Szanse i problemy koalicji CDU-FDP w Niemczech. Nowy etap w stosunkach polsko-niemieckich?"


II Gliwickie Forum Dyskusyjne

"Szanse i problemy koalicji CDU-FDP w Niemczech. Nowy etap w stosunkach polsko-niemieckich?"

26 listopada br. (czwartek), godz. 13:30
Zamek Piastowski - Muzeum w Gliwicach, ul. Pod Murami 2

Stworzenie regionalnej płaszczyzny dialogu, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy czołowymi przedstawicielami różnych środowisk - władz lokalnych i regionalnych, polityki, nauki, edukacji, kultury, kościoła, mediów, organizacji pozarządowych z województw śląskiego i opolskiego stało się głównym celem Gliwickiego Forum Dyskusyjnego.

W drugim spotkaniu w tym roku udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk i sektorów gospodarki (administracja publiczna, biznes, III sektor), których - często odmienne - poglądy i przekonania wzbogaciły wymianę myśli podczas rozmowy. Atrakcyjna sala konferencyjno-wystawowa muzeum dodatkowo podkreślała wyjątkowy charakter spotkania.

Zabranych w sali gości przywitał dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Rafał Bartek. Wprowadzenie do tematu stanowił referat p.t. "Szanse i problemy koalicji CDU-FDP w Niemczech. Nowy etap w stosunkach polsko-niemieckich?" przygotowany przez moderatora spotkania dr Waldemara Czachura, publicystę, współpracownika Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie oraz pracownika naukowego Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor poruszył ważne kwestie dotyczące wyzwań nowego rządu w Niemczech, kładąc szczególny nacisk na relacje polsko-niemieckie. Opierając się na statystykach, Waldemar Czachur wysunął wiele ciekawych twierdzeń dotyczących przyszłej współpracy rządów obydwu państw, przede wszystkim w kontekście polityki europejskiej.

W następnej części spotkania odbyła się rozmowa między uczestnikami Gliwickiego Forum Dyskusyjnego. Ilość opinii, pytań i propozycji gwarantowała zainteresowanie i żywą dyskusję z udziałem wszystkich zebranych gości. Dlatego też nawet po oficjalnej części spotkania uczestnicy kontynuowali podczas poczęstunku rozmowę na temat nowego rządu w Niemczech i jego wpływie na przyszłe polsko-niemieckie relacje.

Kontakt: Anita Loeser, menedżerka projektów, tel. 32 2324902 / 4612070, fax: 32 2324901 / 4612071, e-mail: anita.loeser@haus.pl

Współorganizator:


Fundacja
Konrada Adenauera w Polsce

Rafał Bartek, dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, wita
uczestników Gliwickiego Forum Dyskusyjnego.

Wprowadzenie do tematu spotkania przez moderatora, dr. Waldemara
Czachura.

Engelbert Miś, redaktor naczelny 'Schlesisches Wochenblatt', komentuje
wypowiedź moderatora.

Po spotkaniu uczestnicy Gliwickiego Forum Dyskusyjnego zostali zaproszeni do bufetu« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej