Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych30 października br. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "10 rozmów o Europie". Naszym gościem tym razem był Paweł Świeboda, prezes demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej.


Spotkanie z cyklu "10 rozmów o Europie" z okazji
5-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
oraz
10-lecia istnienia Centrum Europejskiego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

W dniu 30 października br. (piątek) o godz. 11.00 w kolejnym spotkaniu z cyklu "10 rozmów o Europie", udział wziął Pan Paweł Świeboda, prezes demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, ekspert w zespole doradców ds. prezydencji Polski w UE w 2011 roku oraz były doradca Prezydenta RP ds. europejskich. Spotkanie miało miejsce w Sali Sympozjalnej I na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W spotkaniu z Pawłem Świebodą uczestniczyło około 80 osób, przede wszystkim młodzież, ale nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych, świata nauki i kultury, organizacji pozarządowych. Spotkanie poprowadził profesor UŚ, dr hab. Mieczysław Stolarczyk, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

O cyklu "10 rozmów o Europie"

Chcąc uczcić 5-tą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i zarazem 10-lecie istnienia Centrum Europejskiego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej realizujemy - we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego - cykl spotkań pod wspólnym tytułem "10 rozmów o Europie", do udziału w których każdorazowo zapraszamy jedną z osobistości polskiego i niemieckiego, a także europejskiego świata polityki, nauki i mediów. Z zaproszonym gościem rozmawiamy o Europie, Unii Europejskiej i jej mieszkańcach, europejskiej polityce, gospodarce, kulturze, a także o fascynacji Europą i ideą Wspólnej Europy. Nie bez znaczenia podczas spotkania są tematy dotykające najbardziej aktualnych zagadnień i wyzwań politycznych, społecznych i gospodarczych, a w tym spraw dotyczących miejsca i roli Polski oraz Niemiec w UE oraz stosunków polsko-niemieckich w ramach członkostwa w Unii Europejskiej. By uczcić 5-tą rocznicę przystąpienia Polski do UE, tematem rozmów są również negocjacje Polski z UE, wydarzenia towarzyszące włączeniu Polski w struktury UE i przemiany - gospodarcze, społeczne, polityczne, jakie zaszły w naszym kraju w okresie przedakcesyjnym oraz po 1 maja 2004 roku.

Kontakt: Anna Antoniak-Tannenberg, Koordynatorka biura w Gliwicach, tel. 32 2324902 / 4612070, fax: 32 2324901 / 4612071, e-mail: anna.antoniak@haus.pl.

Partnerzy:

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu


Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Patronat medialny:


Nowiny
Gliwickie


Radio CCM« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej