Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych18 września br. na terenie Nowych Gliwic odbyło się spotkanie z cyklu "10 rozmów o Europie" z udziałem prof. dr HANSA-GERTA PÖTTERINGA, byłego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.


Spotkanie z cyklu "10 rozmów o Europie"
z okazji 5-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
oraz
10-lecia istnienia Centrum Europejskiego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

18 września br. (piątek) o godz. 10.30 w kolejnym spotkaniu z cyklu "10 rozmów o Europie" udział wziął prof. dr HANS-GERT PÖTTERING, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie miało miejsce w Auli drewnianej, budynek nr 3 (Cechownia) na terenie Nowych Gliwic.

W spotkaniu z prof. Hansem-Gertem Pötteringiem uczestniczyło około 200 osób, przede wszystkim młodzież, ale nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych, świata nauki i kultury, organizacji pozarządowych oraz kościoła katolickiego. Spotkanie otworzyli: Ryszard Galla, Prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice oraz Stephan G. Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, który jednocześnie przedstawił sylwetkę Gościa.

Rozmowę z Prof. Pötteringiem poprowadził dr Rafał Riedel z Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Prof. Pöttering mówił w swoich wypowiedziach o sprawach o znaczeniu globalnym, m.in. o potrzebie europejskiej solidarności w polityce energetyczno-klimatycznej. Ważne miejsce w jego wypowiedziach zajął temat ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Wielokrotnie i z naciskiem podkreślił, iż jest to sprawa priorytetowa, ponieważ - w jego mniemaniu - bez tego dokumentu dotychczasowe korzyści z integracji europejskiej mogą zostać zaprzepaszczone.

Wiele ciepłych słów prof. Pöttering skierował pod adresem organizatorów spotkania - Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Miasta Gliwice.

Po spotkaniu była okazja do krótkich, indywidualnych rozmów z Gościem oraz wspólnych zdjęć.

Reportaż zdjęciowy ze spotkania z prof. Hansem-Gertem Poetteringiem, 18 września br.

O cyklu "10 rozmów o Europie".

Chcąc uczcić 5-tą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i zarazem 10-lecie istnienia Centrum Europejskiego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej realizujemy - we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera - cykl spotkań pod wspólnym tytułem "10 rozmów o Europie", do udziału w których każdorazowo zapraszamy jedną z osobistości polskiego i niemieckiego, a także europejskiego świata polityki, nauki i mediów. Z zaproszonym gościem rozmawiamy o Europie, Unii Europejskiej i jej mieszkańcach, europejskiej polityce, gospodarce, kulturze, a także o fascynacji Europą i ideą Wspólnej Europy. Nie bez znaczenia podczas spotkania są tematy dotykające najbardziej aktualnych zagadnień i wyzwań politycznych, społecznych i gospodarczych, a w tym spraw dotyczących miejsca i roli Polski oraz Niemiec w UE oraz stosunków polsko-niemieckich w ramach członkostwa w Unii Europejskiej. By uczcić 5-tą rocznicę przystąpienia Polski do UE, tematem rozmów są również negocjacje Polski z UE, wydarzenia towarzyszące włączeniu Polski w struktury UE i przemiany - gospodarcze, społeczne, polityczne, jakie zaszły w naszym kraju w okresie przedakcesyjnym oraz po 1 maja 2004 roku.

Kontakt: Anna Antoniak-Tannenberg, Koordynatorka biura w Gliwicach, tel. 032 2324902 / 4612070, fax: 032 2324901 / 4612071, e-mail: anna.antoniak@haus.pl.

Współorganizator :


Fundacja
Konrada Adenauera w Polsce

Partnerzy :


Samorząd
Miasta Gliwice


Agencja Rozwoju
Lokalnego p. z o. o.

Patronat medialny:


Nowiny
Gliwickie


Radio CCM« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej