Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychW dniach 28 czerwca - 4 lipca br. w Bielsku-Białej miał miejsce IX Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego pt. "Przekraczać granice" organizowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej


IX Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego
28 czerwca - 4 lipca 2009 roku, Bielsko-Biała, województwo śląskie

Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie między regionami: Województwem Śląskim, Północną Nadrenią-Westfalią w Niemczech oraz Nord-Pas de Calais we Francji, mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy i współpracę rzeczonych regionów.

Celem odbywających się co roku spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest umożliwienie młodym ludziom spotkania z rówieśnikami z krajów Trójkąta, wymiany doświadczeń, a tym samym wzmocnienie postaw dialogu i współpracy młodego pokolenia. W każdym spotkaniu biorą udział 15-osobowe grupy młodych ludzi w wieku od 17 do 23 lat - uczących się, studiujących, pracujących i poszukujących pracy - z Francji, Niemiec i Polski, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności i są zainteresowani problematyką europejską.

Dzięki udziałowi w tegorocznym Szczycie Młodzieży, którego temat brzmiał: Przekraczać granice, młodzi ludzie z Województwa Śląskiego oraz z pozostałych regionów, mieli okazję podczas codziennych warsztatów doświadczyć wielokulturowego spotkania, porozmawiać o przełamywaniu barier i przekraczaniu granic. Mieli oni także możliwość zaprezentowania rówieśnikom swoich regionów: Województwa Śląskiego, Północnej Nadrenii-Westfalii i Nord-Pas de Calais.

Podejmowana podczas tegorocznego Szczytu tematyka przekraczania granic - geograficznych (w obrębie i na granicy samej Unii Europejskiej; w odniesieniu do Euroregionów, terenów przygranicznych), mentalnych (stereotypy, uprzedzenia) i fizycznych stanowiła istotną kwestię w rozważaniach o kształtowaniu własnej społecznej tożsamości lokalnej. Jednocześnie tematyka ta była punktem wyjścia do poznawania innych społeczności poza obrębem własnych granic (ograniczeń) - czy to fizycznych, czy mentalnych, czy geograficznych - i dała szansę mieszkańcom obszarów transgranicznych do współpracy i wielokulturowego spotkania.

W ramach IX Szczytu Młodzieży - obok warsztatów poświęconych tematyce przekraczania granic - odbyły się trzy debaty: dwie poświęcone Euroregionom Beskidy i Śląsk Cieszyński, a także debata podsumowująca Szczyt z udziałem przedstawicieli władz trzech regionów Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Prelegentami debaty podsumowującej byli:
Bogusław Śmigielski - Marszałek Województwa Śląskiego (Polska);
Françoise Dal - Przewodnicząca Komisji Spraw Międzynarodowych Regionu Nord Pas de Calais (Francja);
Andreas Krautscheid - Minister Spraw Wewnętrznych, Spraw Europejskich i Mediów Regionu Północna Nadrenia-Westfalia (Niemcy).
Debatę poprowadził i moderował Rafał Bartek - Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W przedostatnim dniu spotkania, w Galerii Bielskiej BWA, miał miejsce wernisaż prac fotograficznych młodzieży uczestniczącej w Szczycie, którego tytuł brzmi "No Limits - No Borders". Zdjęcia wykonane przez trzy międzynarodowe grupy uczestników Szczytu odnosiły się do kwestii przekraczania granic ze szczególnym uwzględnieniem relacji między ludźmi, miejsc granicznych oraz symboli związanych z przełamywaniem (lub nie) barier. Poniżej prezentujemy kilka wybranych prac:

 
W przypadku pytań do dyspozycji pozostaje Radosław
Grzegórzko, menedżer projektu, tel. 032 232 49 02, radoslaw.grzegorzko@haus.pl.

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest finansowany ze
środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego.

Wybrane opinie uczestników/-czek IX Szczytu Młodzieży:

"(...) mogłam bliżej poznać kulturę Niemiec i Francji, dowiedziałam się
więcej o życiu ludzi w moim wieku w tych krajach."

"Najbardziej cenne były dla mnie zajęcia oraz praca w grupach, ponieważ
dzięki nim mogliśmy się rozwijać oraz otworzyć się na innych ludzi."

"Obawy jakie z nim wiązałem nie sprawdziły się, poznałem przy tym bardzo
ciekawych i interesujących ludzi zarówno ze Śląska jak i (może przede wszystkim)
z zagranicy. Poza tym debaty miały bardzo merytoryczny charakter."

"Poprawiłem znajomość języków obcych, dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy
zarówno o Regionie Beskidy jak również o Północnej Nadrenii-Westfalii i Nord Pas
de Calais. Poznałem zasady funkcjonowania euroregionów. Szczyt ukazał, że
wszyscy jesteśmy bardzo podobni bez znaczenia na narodowość."

"Nabrałam więcej pewności siebie, podszkoliłam umiejętności językowe,
utwierdziłam się w przekonaniu, że pokonanie przeszkód i barier jest możliwe
przede wszystkim przy pomocy słów."

"(...) można powiedzieć, że nie tylko odpowiadał, ale nawet przerósł te
oczekiwania. Powiem to jeszcze raz, było po prostu super :)"

"Bardzo dobre jest to, że reprezentanci to ludzie w różnym wieku i z
wielu śląskich miast, zdecydowanie należy podtrzymać tą trafną formułę."
Organizatorzy :Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Patronat medialny :


TVP
Katowice


Radio Bielsko« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej