Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Konrada Adenauera mają przyjemność poinformować, iż w dniu 26 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Gliwickiego Forum Dyskusyjnego.


Gliwickie Forum Dyskusyjne
26 czerwca br., godz. 11.00
Gliwice, ul. Rybnicka 27

Stworzenie regionalnej płaszczyzny dialogu, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy czołowymi przedstawicielami różnych środowisk - władz lokalnych i regionalnych, polityki, nauki, edukacji, kultury, kościoła, mediów, organizacji pozarządowych z województw śląskiego i opolskiego stało się głównym celem Gliwickiego Forum Dyskusyjnego.

Gliwice - miasto o bogatych dziejach, w których dialog zawsze odgrywał ważne miejsce wybrano jako miejsce spotkań, podczas których podejmie się dyskusję na tematy dotyczące historii, ekonomii, polityki, kultury, religii, zjawisk społecznych ważnych dla rozwoju regionu i jego mieszkańców, ale także osadzonych w szerszych realiach - np. polsko-niemieckim sąsiedztwie.

Podczas tych kameralnych, bo kilkunastoosobowych, spotkań każdy z uczestników cieszył się będzie takimi samymi prawami, a wymiana myśli, opinii, poglądów następować będzie podczas swobodnej rozmowy czy dyskusji dyskretnie kierowanej przez moderatora.

Wartością dodaną tej inicjatywy jest zgromadzenie wokół stołu dyskusyjnego przedstawicieli różnych środowisk czy sektorów gospodarki (administracja publiczna, biznes, III sektor), których - często odmienne - poglądy i przekonania wzbogacą wymianę myśli podczas spotkań w ramach Gliwickiego Forum Dyskusyjnego. Tym samym inicjatywa posłuży zawiązywaniu i umacnianiu kontaktów pomiędzy znaczącymi przedstawicielami różnych kręgów społecznych, co wpłynie na jakość i intensywność międzysektorowej i międzybranżowej współpracy.

Pierwsze forum zorientowane było tematycznie wokół najnowszej publikacji Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce pt. "Polska - Niemcy. Wzajemny wizerunek i wizja Europy" poświęconej polsko-niemieckiemu wzajemnemu postrzeganiu - i to nie tylko w mediach i polityce, ale także w życiu codziennym. Goście specjalni spotkania:

dr Agnieszka Łada, Politolog, Kierownik Programu Europejskiego / Analityk w Instytucie Spraw Publicznych (ISP), Warszawa
dr Bernadette Jonda, Socjolog, Uniwersytet Marcina Lutra w Halle oraz Uniwersytet w Würzburgu
Jacek Lepiarz, b. korespondent Polskiej Agencji Prasowej (PAP) w Berlinie, współpracownik Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA) w Warszawie

Kontakt: Anna Antoniak-Tannenberg, Koordynatorka biura Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, tel. 032 2324902 wew. 222, fax: 032 2324901, e-mail: anna.antoniak@haus.pl

Współorganizator:

 « wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej