Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizował w październiku oraz listopadzie 2009 r. projekt "Śląskie perspektywy".


Celem cyklu pięciu warsztatów było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, które pomogą zdobyć uczniom wieloaspektową wiedzę o regionie, dostrzec znaczenie Śląska, brać świadomy udział w życiu kulturowym, społecznym i gospodarczym środowiska lokalnego.

W spotkaniach uczestniczyło 20 nauczycieli ze szkół gimnazjalnych oraz średnich województwa opolskiego. Byli to w szczególności nauczyciele historii, WOS-u oraz języka niemieckiego.

Każde spotkanie poświęcone było innemu motywowi tematycznemu:1. Wielkie procesy historyczne i ich regionalne odniesienie na Śląsku, 2. Architektura i sztuka Górnego Śląska na styku różnych kultur,3. Górnośląski sport i polityka4. Górnośląska literatura, film i teatr5. Kreatywny regionalizm w praktyce dydaktycznej

Nauczyciele pod okiem ekspertów uczestniczyli w wykładach oraz pracy warsztatowej, których efektem było przygotowanie scenariuszy: zajęć edukacyjnych, dni regionalnych, rajdów, wycieczek, projektów uczniowskich, konkursów regionalnych.W załączeniu prezentujemy opracowane przez nauczycieli robocze scenariusze, oparte na następującym schemacie:1. Klasa, dla której przeznaczone są zajęcia.2. Temat zajęć3. Cele zajęća) dla nauczyciela (uczniowie rozumieją./znają./wiedzą.)b) dla ucznia (dowiesz się./poznasz.)

4. NaCoBeZu (wszystko to, co ma być najważniejszym osiągnięciem ucznia po zajęciach, to, co uczeń powinien wiedzieć/umieć w "programie minimum")5. Pytanie kluczowe (powinno wynikać z tematu zajęć, jeśli nie jest ujęty w formie pytania)6. Potrzebne materiały, pomoce dydaktyczne7. Metody i formy pracy8. Przebieg zajęć

W ramach projektu odbyła się również w dniu 23.11.2009 r. w sali konferencyjno-szkoleniowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego konferencja popularnonaukowa nt.: "Śląsk w kreatywnej edukacji regionalnej".

Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim nauczyciele, jak również studenci oraz miłośnicy regionalizmu.

Konferencja miała na celu przedstawienie najnowszych metod pracy dydaktycznej w przedmiocie regionalizmu oraz pokazanie stanu wszechstronnego nauczania o Śląsku na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Podczas konferencji zostały również zaprezentowane innowacyjne sposoby nauczania regionalizmu, oparte na metodzie "oral history", która stanowi podstawę projektu DWPN, realizowanego od maja br.,: "Archiwum Historii Mówionej-www.e-historie.pl". Aby przybliżyć uczestnikom konferencji metodę nauczania o regionalizmie, podczas jej trwania zostały zaprezentowane przykładowe wywiady, przeprowadzone przez uczestników projektu Archiwum Historii Mówionej-www.e-historie.pl" oraz strona internetowa, na której zamieszczane są wywiady ze świadkami czasu.

Na zakończenie konferencji zaprezentowany został projekt mapy historycznego regionu Górnego Śląska. Historycznie opracowana mapa Górnego Śląska w postaci mapy ściennej, która zostanie wydana w ramach projektu, będzie miała na celu uzupełnienie braków z zakresu wiedzy geograficznej i historycznej o regionie.

Wyniki pracy w grupach w ramach V warsztatu.doc [.doc]

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Opolskiego« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej