Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Instytutem Stosunków Zagranicznych w Stuttgarcie (ifa) zorganizował konferencję pt.: "Kształcenie językowe i wspieranie edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce".


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Instytutem Stosunków Zagranicznych w Stuttgarcie (ifa) zorganizował konferencję pt.: "Kształcenie językowe i wspieranie edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce", która odbyła się 17 grudnia 2009, w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego, w Opolu.

Uczestnicy konferencji przedstawili sytuację nauczania języka mniejszości w Polsce, skupili się na regulacjach nauczania w przepisach prawa, analizowali problemy z tym związane a także szukali rozwiązań na przyszłość.

Udział w naszej konferencji wzięli: Dobiesław Rzemieniewski, Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Halina Bilik, Opolski Kurator Oświaty, dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego, Renata Peplinska, ekspert ds. ośwaity kaszubskiej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Igor Łukaszuk, Wiceprzewodniczący Związku Młodzieży Białoruskiej, nauczyciel języka białoruskiego, Hubert Kołodziej, dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, doradca ds. oświaty w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Kontakt: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole tel.: 077 40 25 105, faks: 077 40 25 115, e-mail: haus-opole@haus.pl.

Współorganizator:


Instytut Stosunków Zagranicznych w Stuttgarcie (ifa)

 « wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej