Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych25 sierpnia 2006 roku w galerii "Szyb Wilson" w Katowicach odbyło się uroczyste zakończenie Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego


25 sierpnia 2006 roku w galerii "Szyb Wilson" w Katowicach odbyło się uroczyste zakończenie Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Piątek był dla uczestniczek i uczestników projektu nie tylko dniem podsumowań, ale także czasem wytężonej pracy nad przygotowaniem wernisażu wystawy fotograficznej nt. "Kopalnia Magii - Magia Kopalni". Ponadto młodzi ludzie z Polski, Niemiec i Francji, mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z senatorem Kazimierzem Kutzem, patronem honorowym Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.

Głównym punktem programu była jednak debata z udziałem przedstawicieli regionów Regionalnego Trójkąta Weimarskiego nt. "Trzy regiony industrialne w procesie zmiany - przyszłością młodych ludzi w Europie?", która odbyła się o godz. 14:30.

Podczas spotkania głos zabrali: Michał Czarski - Marszałek Województwa Śląskiego, Michael Mertes - Sekretarz Stanu ds. Federalnych i Europejskich Północnej Nadrenii-Westfalii oraz Martine Filleul, -wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nord Pas de Calais.

O godz. 17:30 nastąpił długo wyczekiwany moment otwarcia wernisażu wystawy nt. "Kopalnia Magii - Magia Kopalni". Wśród ekspozycji podziwiać można było m.in.:

 • Fotografie wykonane przez uczestniczki/ów Szczytu Młodzieży podczas wycieczek industrialnych
 • Film dokumentujący pobyt młodzieży na Górnym Śląsku, autorstwa Bartosza Bereszko w opraciu o nagrania Patricka Mulan
 • "Spotkania w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym", Anke Illing i Thomasa Vossbecka, "europareportage", Berlin
 • "Pomost dźwięków" - dźwięki przemysłowe, odgłosy pracy maszyn, odgłosy kopalni Górnego Śląska, Richarda Ortmanna
 • Wystawy fotografii autorstwa Małgorzaty Szandały i Philippa Gerlacha, Marcina Grabowieckiego, Witolda Cichockiego
 • Wystawę "Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej piłkarskiej reprezentacji narodowej - wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX wieku", Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Projekt architektoniczny "Uniwersytet X,Y,Z - zoom percepcja" wyróżniony w konkursie "Architektura roku województwa śląskiego", Aleksandry Grzonki-Grabowskiej
 • Projekt "3xNoweMiasto" - międzyuczelniany, interdyscyplinarny konkurs studencki na "Koncepcję zagospodarowania północno - wschodniej części obszaru Centrum w Katowicach". Partnerzy projektu: Miasto Katowice, Akademia Ekonomiczna, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski
 • Prezentację projektu "Szare", Rafała Milacha
 • Prezentację projektu "Silesian Workshops of Documentary Photography", Andrzeja Marczuka.

Ostatnim punktem programu były spotkania tematyczne poświęcone różnym aspektom rewitalizacji. Uczestniczki i uczestnicy wernisażu mieli możliwość wyboru spotkania odpowiadającego ich zainteresowaniom, spośród następujących tytułów:

 • Dziedzictwo poprzemysłowe a tożsamość kulturowa Górnoślązaków. Społeczny aspekt rewitalizacji. Krzysztof Karwat, kulturoznawca, publicysta, szef redakcji kulturalnej czasopisma "Śląsk"
 • Architektura i urbanistyka dawnej Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gliwicach, jako przykład rewitalizacji zabytków kultury technicznej mgr inż. arch. Agnieszka Woźniakowska, absolwentka Podyplomowego Studium Archeologii Przemysłowej, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego mgr inż. arch. Anna Syska, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
 • Wykorzystanie obiektów poprzemysłowych i terenów poeksplotacyjnych na potrzeby turystyki dr Sławomir Pytel, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

 

Szczyt Młodzieży został zorganizowany dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 

---

Sprostowanie dot. projektu "Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego"

Chcielibyśmy poinformować, że w drukach oraz informacji na naszej stronie internetowej, poświęconej wernisażowi wystawy "Kopalnia Magii - Magia Kopalni", który odbył się 25 sierpnia 2006 roku w galerii "Szyb Wilson", pojawiła się błędna informacja dotycząca autorstwa prezentacji "Silesian Workshops of Documentary Photography" - Andrzeja Marczuka.

W ramach sprostowania informujemy, że prezentacja powstała podczas projektu Silesian Workshops of Documentary Photography, zorganizowanego w ramach Programu Młodzież przez Grupę Fotograficzną Traktor, we współpracy z Europejskim Forum Studentów AEGEE Katowice. Fotografie, które składają się na prezentację oraz zdjęcia uczestników projektu można oglądać na stronie internetowej: www.silesiadocument.com. Za pomyłkę przepraszamy« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej