Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychW dniach 20-22 listopada 2009 r., odbyło się w Kamieniu Śląskim II Spotkanie Absolwentów wszystkich pięciu edycji projektu "Kuźnia Młodych Liderów". Tematem przewodnim spotkania były "Zadania i priorytety MN - od lat 90-tych do dziś".


W dniach 20-22 listopada 2009 r., odbyło się w Kamieniu Śląskim II Spotkanie Absolwentów wszystkich pięciu edycji projektu "Kuźnia Młodych Liderów". Tematem przewodnim spotkania były "Zadania i priorytety MN - od lat 90-tych do dziś". Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali z zaproszonymi gośćmi: Ks. prof. Stanisławem Rabiejem, prof. Piotrem Madajczykiem, Helmutem Paisdziorem, Posłem w latach 1993-1997, Wicemarszałkiem Woj. Opolskiego Józefem Kotysiem, Posłem na Sejm Ryszardem Gallą, dr Danutą Berlińską oraz dr Ewą Ganowicz z Uniwersytetu Opolskiego oraz Moniką Kasperek, na nurtujące ich tematy, takie jak: początki powstania MN, obecna sytuacja Mniejszości niemieckiej, jak również perspektywy na przyszłość tej grupy narodowościowej. Jednym z elementów spotkania było przedstawienie wsparcia finansowego mniejszości niemieckiej z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Rządu Polskiego oraz Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych, z uwzględnieniem specyfiki wspieranych projektów. Ponadto uczestnicy zastanawiali się wspólnie z zaproszonymi samorządowcami nad korzyściami, jakie czerpie MN z 10-letniej obecności swoich przedstawicieli w Samorządzie Wojewódzkim. Kluczowym punktem spotkania była również dyskusja z przedstawicielem Instytutu Studiów Politycznych PAN nad przypadającymi w tym roku rocznicami: II Wojna Światowa, upadek systemu komunistycznego, upadek muru berlińskiego a ich znaczeniem dla budowania tożsamości narodowej. Trzeci dzień spotkania poświęcony był sytuacji MN dzisiaj. Na początku analizowano sytuację MN z perspektywy socjologicznej, następnie z perspektywy mediów oraz z perspektywy samych uczestników. Wspólnie zastanawiano się z jakimi problemami boryka się MN dzisiaj i jak można by temu zapobiec. Elementem dyskusji była również przyszłość MN a rola młodzieży w procesie kształtowania się MN. Zarówno uczestnicy jak i zaproszenie gości byli tego samego zdania, że rola młodzieży  w kształtowaniu się i rozwoju MN w Polsce jest kluczowa. Zadaniem obecnych władz MN jest przyczynienie się do zwiększenia zaangażowania młodzieży w strukturach MN, począwszy od lokalnych Kół DFK, skończywszy na strukturach gminnych i powiatowych.

Trzydniowe spotkanie Absolwentów projektu "Kuźnia Młodych Liderów" było nie tylko okazją do "odświeżenia" starych kontaktów między uczestnikami, ale przede wszystkim do nawiązania nowych.

Czy Młodzi Liderzy angażują się i są obecni w życiu MN? Większość Absolwentów projektu czynnie wspiera i działa w różnego rodzaju organizacjach Mniejszości niemieckiej, np. w Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim, w lokalnych DFK, jak również czynnie uczestniczy w swoim środowisku lokalnym wspierając inicjatywy społeczne, takie jak festyny świąteczne, spotkania adwentowe, konkursy kolęd. Zaangażowanie młodych ludzi w strukturach MN jest dowodem na to, że stereotyp MN jako zrzeszenia przedstawicieli starszego pokolenia należy tylko i wyłącznie do przeszłości.

Szczegółowe informacje:

Patrycja Wiencek Dom Współpracy Polsko-Niemieckiejul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole tel.: (77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115 e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej