Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Archiwum Historii Mówionej" z wizytą w Berlinie! Uczestnicy projektu "Archiwum Historii Mówionej: w dniach 20-22 listopada br., udali się w podróż studyjną do Berlina.


Najważniejszym punktem programu podróży było spotkanie młodych dziennikarzy projektu z dr Christophem Begnerem, Pełnomocnikiem Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych. Młodzież postawiła odważne pytania, czy mniejszość niemiecka potrzebuje przywilejów ze strony Niemiec, i jaka jest ówczesna polityka rządu niemieckiego w odniesieniu do mniejszości niemieckiej w Europie. Dyskusja z dr Bergnerem przerodziła się w wymianę podglądów na temat tożsamości polskiej, niemieckiej, ale też śląskiej młodych mieszkańców Górnego Śląska.

Dr Christoph Bergner podsumował spotkanie stwierdzeniem, iż należy pamiętać o swej historii i tożsamości, i na tej kanwie budować wspólną Europę.

Uczestnicy podróży odwiedzili również siedzibę polsko-niemieckiego magazynu "Dialog" oraz spotkali się z Chrystianem Schröterem, Przewodniczącym Zarządu Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Berlinie. Wizyty te utwierdziły młodzież w przekonaniu, iż współczesne Niemcy żywo interesują się życiem społeczno-kulturalnym w Polsce.

W trakcie podróży młodzież zobaczyła m.in.: panoramę Berlina z wieży Berlińskiej Katedry, zwiedzili siedzibę Reichstagu oraz zasiedli w Sali Plenarnej Bundestagu.Większość uczestników podróży była w Berlinie po raz pierwszy, wrócili na Śląsk z przyrzeczeniem, że nie była to ich ostatnia wizyta w tej europejskiej stolicy.

Zapraszamy Państwa do odwiedzin strony projektu Archiwum Historii Mówionej: www.e-historie.pl

Kontakt: Beata Woźniak, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 40 25 105, faks: 077 40 25 115, e-mail: beata.wozniak@haus.pl, www.haus.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju
Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych
dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec.

Patronat honorowy:

Polski Komitet ds. UNESCO


Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji


Europejski
Rok Kreatywności i Innowacji


Ministerstwo
Edukacji Narodowej


Marszałek Województwa Opolskiego


Marszałek Województwa Dolnośląskiego


Konsulat
Generalny
Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Przyjaciele projektu:


Narodowe Centrum
KulturyMuzeum Narodowe we Wrocławiu


Muzeum Śląska
Opolskiego


Muzeum Śląskie


Muzeum w Gliwicach

Patronat medialny:

Opiekun naukowy projektu:

dr Danuta Berlińska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej