Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychBudowanie tożsamości, edukacja i pielęgnowanie języka ojczystego to priorytety wypracowane podczas warsztatów Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce...


Podczas warsztatów liderzy środowiska mniejszości niemieckiej w Polsce szukali odpowiedzi na pytanie, co musi przedsięwziąć mniejszość niemiecka w Polsce, aby w 2015 roku i w latach następnych aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym Polski jako równoprawny partner przy zachowaniu swojej tożsamości kulturowej, a równocześnie zachować funkcję pomostu w stosunkach polsko-niemieckich.

Dyskutowano przede wszystkim o tożsamości ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia elit intelektualnych, o kierunkach rozwoju szkolnictwa oraz duszpasterstwie w "języku serca". Uczestnicy byli zgodni, co to tego, że wypracowana strategia musi zostać wcielona w życie, aby z jednej strony mniejszość otwierała się na współpracę i integrację z większością, a z drugiej strony zachowanie odrębnej tożsamości kulturowej nie spowodowało rychłego zasymilowania.

Warsztaty prowadzili trenerzy z Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, na czele z Witoldaem Sartoriusem, Prezesem Zarządu Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, ekspertem m.in. ds. Polityki Rozwoju Regionalnego.

W roli ekspertów zewnętrznych - liderów środowisk mniejszości niemieckiej w Europie, w warsztatach uczestniczyli: Claus Diedrichsen, ze Związku Niemców w Danii, Johann Schuth, Redaktor Naczelny "Neue Zeitung - Tygodnik Niemców na Węgrzech" oraz Bernard Ziesch, Dyrektor "Domu Serbołużyczan" w Budziszynie.

Warsztaty pt.: "Strategia rozwoju mniejszości niemieckiej w Polsce na lata 2010-2015" w dniach 12-15 listopada 2009 r., odbyły się w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa, ul. Zamkowa 1-3, w Łubowicach/Lubowitz.

Kontakt: Beata Woźniak, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2,.45-068 Opole, tel.: 77 40 25 105, faks: 77 40 25 115, e-mail: beata.wozniak@haus.pl.

 

Współorganizator:


Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in PolenProjekt finansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju
Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych
dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec


« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej