Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych21-24 września br., odbyło się w Kamieniu Śląskim XIV Seminarium Śląskie, któremu w tym roku towarzyszył temat: "Stowarzyszenia, związki, bractwa, inicjatywy społeczne i ich znaczenie dla Śląska."


Różnorodność tematyczna zaproponowana uczestnikom XIV Seminarium Śląskiego

21-24 września br., odbyło się w Kamieniu Śląskim XIV Seminarium Śląskie, któremu w tym roku towarzyszył temat: "Stowarzyszenia, związki, bractwa, inicjatywy społeczne i ich znaczenie dla Śląska." Celem tegorocznego Seminarium było ukazywanie roli Związków, Stowarzyszeń i inicjatyw społecznych Ślązaków, które zarówno w przeszłości, jak również obecnie poprzez swoją działalność przyczyniają się do ubogacenia i rozwoju Śląska.Tegoroczne Seminarium Śląskie znacznie różniło się od poprzednich. Podczas każdego dnia - pierwszy dzień poświęcony Związkom i Stowarzyszeniom z branży gospodarczej, drugi dzień poświęcony historii, trzeci dzień poświęcony Kościołowi i Mniejszości Niemieckiej, czwarty dzień poświęcony Kulturze i tożsamości - uczestnicy mieli okazję wysłuchać trzech referatów wprowadzających, mających na celu przybliżenie danej tematyki oraz wprowadzenie w dane zagadnienie oraz dyskusję. Następnie czterech dyskutantów podczas dziesięciominutowych wypowiedzi odwoływało się do tematu przewodniego nawiązując do swoich doświadczeń oraz spostrzeżeń. Publiczność angażowała się w dyskusje zadając liczne pytania i chętnie polemizowała z prelegentami. Uroczystą inaugurację XIV Seminarium Śląskiego rozpoczął Biskup Diecezji Opolskiej ks. Andrzej Czaja, Ryszard Galla, Poseł do Parlamentu RP, Prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko Niemieckiej oraz Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce. Już w wprowadzeniu zwrócono szczególną uwagę na znaczenie oraz rolę tego rodzaju spotkań zarówno dla lokalnej społeczności, Mniejszości Niemieckiej jak i wszystkich osób zainteresowanych. Tego rodzaju wydarzenia są nie tylko okazją do wzajemnych spotkań i dyskusji, ale również dają poczucie jedności i wzajemnej troski o teraźniejszość oraz przyszłość Śląska. Każdego dnia Seminarium gościli na Zamku znamienici prelegenci, m.in.: dr Reinhard Klein, Polsko - Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki z Berlina, dr Grzegorz Francuz z Uniwersytetu Opolskiego, Miłosz Omastka, Dyrektor Regionalnego Centrum Biznesu z Katowic, dr Teresa Sołdra-Gwiżdż, Dyrektor PIN - Instytutu Śląskiego, Jan Diedrichsen, Przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej z Szlezwika-Holsztyna, Richard Neugebauer, Przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej w Czechach, Paulina Borowska, Przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej z Południowego Tyrolu, Till Scholtz-Knobloch, politolog z Hannoveru, dr Adam Bartoszek z Uniwersytetu Śląskiego.Referaty i dyskusje podczas tegorocznego Seminarium Śląskiego ubogacone były interesującym programem wieczornym. Począwszy od prelekcji nt. twórczości Jana Cybisa, poprzez wystawę poświęconą Eduardowi Pantowi oraz spotkaniu autorskiemu z Heleną Buchner skończywszy na spotkaniu literackim poświęconym osobowości ks. Prof. Franza Scholza oraz Kardynała Augusta Hola.

Tradycyjne już debaty na Zamku w Kamieniu Śląskim stanowią od lat doskonałą okazję dla mieszkańców naszego regionu do spotkania z osobistościami z polskiego i niemieckiego świata nauki, polityki i kultury oraz do otwartej wymiany poglądów w atmosferze wzajemnego zaufania i poszanowania odmienności poglądów. Zapraszamy na kolejne, XV Seminarium Śląskie, które  odbędzie się 30 września - 3 października 2010 roku i będzie kontynuacją dotychczasowego dorobku oraz kolejną okazją do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej problematyki perspektyw rozwoju Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego regionu jako obszaru wielokulturowej tradycji.

Szczegółowe informacje:

Patrycja Wiencek Dom Współpracy Polsko-Niemieckiejul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole tel.: (77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115 e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej