Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu zaprasza na konferencję popularnonaukową nt.: "Johannes Hellmann - wybitna postać Śląskiego Pożarnictwa".


Śląsk jest regionem, ukształtowanym przez wyjątkowo różnorodne, a także bolesne doświadczenia historyczne, który charakteryzuje się szczególnym bogactwem kulturowym. W przeciągu wieków Śląska Ziemia zrodziła wiele wybitnych postaci z dziedziny literatury, działaczy politycznych, naukowców, kapłanów. Śląsk to nie tylko architektura, sztuka, czy literatura, ale to przede wszystkim ludzie z nim w różny sposób związani, którzy są świadectwem i nośnikiem wielokulturowego dorobku regionu.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej dąży do budowania świadomości historycznej mieszkańców Śląska, poprzez m.in. popularyzowanie wiedzy na temat wybitnych postaci naszego regionu.

Przykładem takiej postaci jest Johannes Hellmann, zasłużony działacz Pożarnictwa Ochotniczego, mającego na Górnym Śląsku wielowiekową tradycję

Konferencja ma na celu spopularyzowanie postaci Ojca Śląskiego Pożarnictwa, poprzez poszerzenie wiedzy na temat jego życia i działalności, a także Medalu im. Hellmanna.

Poprzez konferencję pragniemy przyłączyć się oraz wesprzeć wieloletnie starania Pana Rudolfa Hyli, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach, który jako "zapalony strażak" oraz miłośnik historii lokalnej rozpoczął wraz z Gminą Dobrodzień, m.in. poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci J. Hellmanna, inicjatywę rozpropagowania tej wybitnej postaci oraz reaktywacji prestiżowego medalu im. Hellmanna.

W załączniku znajdziecie Państwo projektowany program konferencji oraz kartę potwierdzenia uczestnictwa.

Projektowany program konferencji

Karta potwierdzenia uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionej karty potwierdzenia uczestnictwa do dnia 21 kwietnia 2010 r., faksem (77)-402-51-15 lub pocztą na adres:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole

Szczegółowych informacji udziela p. Andrea Halenka, Tel. (77)-402-51-05, e-mail: andrea.halenka@haus.pl

frs Projekt finansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących ze wcześniejszych dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej