Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Trzy regiony industrialne w procesie zmiany - przyszłością młodych ludzi w Europie?


Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego nt. "Trzy regiony industrialne w procesie zmiany - przyszłością młodych ludzi w Europie?", 20-26 sierpnia 2006 roku w Województwie Śląskim.

22 sierpnia 2006 roku w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach odbyło się seminarium nt. "Dziedzictwo kultury technicznej w regionach partnerskich Regionalnego Trójkąta Weimarskiego", zaplanowane w ramach Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Celem seminarium było merytoryczne pogłębienie tematyki postindustrialnej przyszłości regionu oraz porównanie doświadczeń w zakresie restrukturyzacji przemysłu oraz rekultywacji terenów poprzemysłowych w partnerskich Regionach Trójkąta Weimarskiego, którymi są: Województwo Śląskie, Północna Nadrenia-Westfalia oraz Nord Pas de Calais. Zaproszenie do udziału w seminarium przyjęli eksperci reprezentujący wszystkie regiony partnerskie Regionalnego Trójkąta Weimarskiego oraz specjaliści zajmujący się problematyką rewitalizacji i dziedzictwa poprzemysłowego w naszym regionie.

Po uroczystym otwarciu seminarium, w którym uczestniczyli: Marcin Wiatr z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz wicemarszałek Województwa Śląskiego - p. Sergiusz Karpiński, swoje referaty zaprezentowali: Burkhard Zeppenfeld i Ute Durchholz z Północnej Nadrenii-Westfalii, Marie Patou, Frédéric Kowalski i François Goarin z Nord Pas de Calais, a także Eugeniusz Paduch - dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturyowego i Jan Kaźmierczak - zastępca Prezydenta Miasta Gliwice.

Następnie odbył się panel dyskusyjny nt. "Proces rewitalizacji na Górnym Śląsku w aspekcie społecznym, kulturowym i architektonicznym. Perspektywy młodego pokolenia w regionach poprzemysłowych", z udziałem takich gości, jak: prof. Lucyna Frąckiewicz oraz Justyna Gorgoń, Sylwia Pawlikowska-Musiewicz, Michał Smolorz, Jerzy Gorzelik i Paweł Barteczko.

Szczegółowy program seminarium

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest organizowany dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Program seminarium

 

---

Sprostowanie dot. projektu "Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego"

Chcielibyśmy poinformować, że w drukach oraz informacji na naszej stronie internetowej, poświęconej wernisażowi wystawy "Kopalnia Magii - Magia Kopalni", który odbył się 25 sierpnia 2006 roku w galerii "Szyb Wilson", pojawiła się błędna informacja dotycząca autorstwa prezentacji "Silesian Workshops of Documentary Photography" - Andrzeja Marczuka.

W ramach sprostowania informujemy, że prezentacja powstała podczas projektu Silesian Workshops of Documentary Photography, zorganizowanego w ramach Programu Młodzież przez Grupę Fotograficzną Traktor, we współpracy z Europejskim Forum Studentów AEGEE Katowice. Fotografie, które składają się na prezentację oraz zdjęcia uczestników projektu można oglądać na stronie internetowej: www.silesiadocument.com. Za pomyłkę przepraszamy« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej