Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do udziału w projekcie "Kolegium Liderów Mniejszości Niemieckiej".


Należysz do średniej generacji Mniejszości Niemieckiej -KOLEGIUM LIDERÓW to projekt właśnie dla Ciebie!!!

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do udziału w projekcie "Kolegium Liderów Mniejszości Niemieckiej". Nadrzędnym celem projektu będzie przygotowanie uczestników, osób w wieku od 30 - 50 lat, czyli średniego pokolenia Mniejszości Niemieckiej, do sprawnego działania w lokalnych strukturach DFK, aktywizowania innych członków mniejszości niemieckiej, realizowania projektów i aktywnego działania na rzecz własnego środowiska lokalnego, a także czynnego udziału w życiu kulturalnym, politycznym i społecznym regionu. Uczestnikom zostanie przekazana wiedza oraz umiejętności, które umożliwią im rozwój, przyczynią się do świadomego postrzegania przez nich swojej tożsamości oraz dzięki którym będą oni mogli włączyć się w swoim regionie w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Ważnym celem, który chcielibyśmy osiągnąć podczas projektu, będzie przekazanie liderom, osobom aktywnie działającym w strukturach mniejszości niemieckiej, jakimi są lokalne Koła DFK, podstawowej wiedzy z zakresu historii stosunków polsko-niemieckich, ich kształtowania się na przestrzeni poszczególny lat, historię Górnego Śląska jak również ustawodawstwo dotyczącego mniejszości narodowych i etnicznych. Wiedza ta, ze względu na pełnione przez nich funkcje reprezentatywne, jest niezbędna i nie może im jej zabraknąć, ponieważ stanowi ona istotne zaplecze w różnego rodzaju podejmowanych przez nich inicjatywach.

W ramach projektu "Kolegium Liderów Mniejszości Niemieckiej" odbędą się 3 dwudniowe spotkania (sobota - niedziela) na terenie województwa opolskiego. Spotkania będą miały charakter seminaryjno-warsztatowy. Zakończeniem projektu będzie wizyta studyjna w Bautzen (Budziszynie) i Belgii, podczas której uczestnicy zostaną skonfrontowani z funkcjonowaniem i działaniem mniejszości serbołużyckiej w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Belgii.

W załączniku dołączamy formularz zgłoszeniowy z prośbą o jego wypełnienie i odesłanie na adres opolski Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej: ul. 1 Maja 13/2, 45 - 068 Opole lub faks: (077) 402 51 15 do dnia 30 kwietnia 2010r. Jednocześnie informujemy, że udział w projekcie jest bezpłatny - organizatorzy zapewniają materiały seminaryjne, zakwaterowanie oraz wyżywienie. Liczba osób w projekcie jest ograniczona a o zakwalifikowaniu się do projektu decyduje wykazanie się odpowiednim umotywowaniem chęci uczestnictwa w projekcie. Osoby zakwalifikowanego do projektu zostaną o tym poinformowane telefonicznie i następnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Formularz zgłoszeniowy [.doc]

Szczegółowe informacje:

Patrycja WiencekDom Współpracy Polsko-Niemieckiejul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole tel.: (77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115 e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl

Projekt współfinansowany jest przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej