Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu rozpoczął realizację projektu "Willkommen w urzędzie", w ramach Działania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Projekt finansowany jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej województwa opolskiego. Beneficjentami są osoby pracujące, które ukończyły 45 rok życia i są zainteresowane podniesieniem kwalifikacji w zakresie posługiwania się urzędowym językiem niemieckim.


Karta zgłoszeniowa

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie www.willkommenwurzedzie.pl.tloraz w Biurze Projektu: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, ul. 1 Maja 13/2 tel. 077/ 402-51-05, faks: 077/ 402-51-15, e-mail: danuta.proks@haus.pl; marcin.oleksiuk@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej