Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, biuro w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Konsultant Punktu Doradczego


Wykształcenie

Warunki podstawowe:

 • wykształcenie min. średnie,
 • znajomość zagadnień z zakresu usług prawnych, księgowych, finansowych i
  marketingowych świadczonych na rzecz organizacji
  pozarządowych.

Warunki pożądane:

 • wykształcenie wyższe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia
  zawodowe,
 • odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach usług
  prawnych, księgowych, finansowych i marketingowych, komunikacji, obsługi klienta
  potwierdzone certyfikatami,   
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

   

Doświadczenie zawodowe

Warunki pożądane:

 • min. 1 rok doświadczenia w realizacji zadań dotyczących zagadnień prawnych,
  księgowych, finansowych i marketingowych świadczonych na rzecz organizacji
  pozarządowych

Umiejętności

Umiejętności
"twarde":

 • obsługa komputera, znajomość środowiska Windows,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość narzędzi Internetowych w tym obsługa stron www,
 • znajomość innych narzędzi komunikacji.

Umiejętności
"miękkie":

 • orientacja na efekty pracy
 • orientacja w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym
 • orientacja na klienta
 • orientacja na współpracę
 • rozwiązywanie problemów i innowacyjność
 • kierowanie i rozwijanie innych
 • komunikacja.

Zadania

 • prowadzenie Punktu Doradczego w zakresie usług prawnych, księgowych,
  finansowych                 i marketingowych świadczonych na rzecz organizacji
  pozarządowych,
 • zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia i doradztwo z ww.
  obszarów.

Wymagane dokumenty

 • życiorys
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach na
adres:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-364
Opole
z dopiskiem: Konsultant Punktu Doradczego

lub za
pomocą poczty elektronicznej: info_opole@roefs.pl
Oferty
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2010 r.


O dalszym postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci zostaną poinformowani
telefonicznie lub pocztą elektroniczną.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej