Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychPrzygotowanie multiplikatorów do pracy z młodzieżą w regionie wielokulturowym w oparciu o twórczość Augusta Scholtisa i Janoscha (Horsta Eckerta)


Warsztaty dla nauczycieli pt.:

"Przygotowanie multiplikatorów do pracy z młodzieżą w
regionie wielokulturowym w oparciu o twórczość Augusta Scholtisa i Janoscha
(Horsta Eckerta)"

W gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej odbyły się warsztaty w postaci 7-godzinnego, jednodniowego szkolenia. Projekt poświęcony był popularyzacji znaczących przedstawicieli inteligencji twórczej: Augusta Scholtisa i Janoscha (Horsta Eckerta) i miał na celu wspieranie regionalnej tożsamości wśród młodzieży poprzez wykształcenie multiplikatorów - nauczycieli i zainteresowanych tematem osób.

Zaproszeni przez nas profesjonalni trenerzy przekazali uczestnikom warsztatów wiedzę z zakresu metodyki nauczania wielokulturowego oraz praktyczne umiejętności skutecznego wykorzystania tej wiedzy w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych (j. polski, j. niemiecki, historia, nauczanie o regionie i inne). Warsztaty przeprowadzone zostały - jak już wyżej wspomniano - w odniesieniu do twórczości Augusta Scholtisa i Janoscha (Horsta Eckerta), która, w naszym przekonaniu, może stać się źródłem inspiracji i wielu ciekawych pomysłów na przeprowadzenie projektów edukacyjnych dla młodzieży.

W czasie trwania warsztatów przybliżone zostały sylwetki tych dwóch cenionych, niemieckojęzycznych pisarzy z regionu Górnego Śląska oraz sposoby wprowadzenia ich postaci w tematykę zajęć szkolnych. Pozytywne przyjęcie przez nauczycieli tego typu przedsięwzięcia i duża ilość zgłoszeń utwierdziły nas w przekonaniu, iż przeprowadzanie takich projektów spełnia oczekiwania i w odpowiedni sposób motywuje ich uczestników. Naszym zdaniem w tak wielokulturowym regionie, jakim jest Górny Śląsk, wychowanie młodego pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji i współpracy, zrozumienia w stosunku do innych mniejszości narodowych nabiera szczególnego znaczenia. Wychowanie młodzieży bez uprzedzeń stanie się możliwe dopiero, gdy uświadomi się jej sens istnienia mniejszości narodowych w nowoczesnym państwie i ich rolę w dialogu międzynarodowym, jaki i rolę kultury jako uniwersalnego środka komunikacji pomiędzy narodami. Istotne jest to przede wszystkim na Górnym Śląsku, regionie z tradycyjną, kulturową różnorodnością i wielowarstwową tożsamością regionalną.

Seminaria i warsztaty organizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej skierowane do nauczycieli z całego Górnego Śląska cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem i zyskały sobie niezwykłą popularność.

Program [.doc]

Kontakt: Małgorzata Prządka, menedżerka projektów, tel. 32 232 49 02 / 461 20 70, fax: 32 232 49 01 / 461 20 71; e-mail: malgorzata.przadka@haus.pl

Partner:« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej