Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSzczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego dobiegł końca


26 sierpnia 2006 roku zakończył się Szczyt Młodzieży Regionalnego
Trójkąta Weimarskiego nt. "Trzy regiony industrialne w procesie zmiany -
przyszłością młodych ludzi w Europie?", który trwał od 20 sierpnia w
Województwie Śląskim. Organizacją koordynującą projekt był Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej.

Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie między
regionami: Województwem Śląskim wzmacnianie społeczeństw, Północną
Nadrenią-Westfalią w Niemczech oraz Nord Pas de Calais we Francji, mające na
celu a obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy i współpracę rzeczonych
regionów. Jednym z priorytetów porozumienia jest także intensyfikacja wymiany
zamieszkującej je młodzieży.

W każdym spotkaniu, które tradycyjnie odbywają się w sierpniu na
terenie jednego z trzech regionów Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, biorą
udział 15-osobowe grupy młodych ludzi z Francji, Niemiec i Polski, mających za
sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej
społeczności oraz zainteresowanych tematyką Szczytu.
W 2006 roku Szczyt
Młodzieży został zorganizowany w Województwie Śląskim, a jego temat brzmiał:
"Trzy regiony industrialne w procesie zmiany - przyszłością młodych ludzi w
Europie?". Do udziału w nim zaprosiliśmy młode osoby spełniające następujące
kryteria:

  • wiek 18-23 lat
  • dobra znajomość języka niemieckiego lub/i francuskiego
  • aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

Temat tegorocznego Szczytu został wybrany ze względu na
specyficzny charakter regionów wchodzących w skład Regionalnego Trójkąta
Weimarskiego - są to obszary wysokozurbanizowane, borykające się z problemami i
wyzwaniami restrukturyzacji przemysłu oraz rekultywacji terenów poprzemysłowych.
Dlatego też wszystkie przedsięwzięcia sześciodniowego szczytu - seminaria,
warsztaty, wycieczki industrialne, wystawa fotografii - tematycznie
koncentrowały się wokół roli dziedzictwa kultury technicznej w tworzeniu nowego
wizerunku regionów.

Mamy nadzieję, że wspólna debata o postindustrialnym dziedzictwie
kulturalnym pomogła młodym ludziom z Województwa Śląskiego nie tylko docenić
dziedzictwo kultury technicznej, którego liczne cenne przykłady są wizytówką
naszego regionu, ale także przyczynić się do zmiany wciąż negatywnego w tej
materii wizerunku Górnego Śląska.

Udział w Szczycie Młodzieży był bezpłatny.

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego został
zorganizowany dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego.

 

Program wstępny

Lista uczestniczek/ów z Polski

 

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta
Weimarskiego jest organizowany dzięki finansowemu wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego.

---

Sprostowanie dot. projektu "Szczyt Młodzieży Regionalnego
Trójkąta Weimarskiego"

Chcielibyśmy poinformować, że w drukach oraz informacji na
naszej stronie internetowej, poświęconej wernisażowi wystawy "Kopalnia Magii -
Magia Kopalni", który odbył się 25 sierpnia 2006 roku w galerii "Szyb Wilson",
pojawiła się błędna informacja dotycząca autorstwa prezentacji "Silesian
Workshops of Documentary Photography" - Andrzeja Marczuka.

W ramach sprostowania informujemy, że prezentacja powstała podczas
projektu Silesian Workshops of Documentary Photography, zorganizowanego w ramach
Programu Młodzież przez Grupę Fotograficzną Traktor, we
współpracy z Europejskim Forum Studentów AEGEE Katowice.
Fotografie, które składają się na prezentację oraz zdjęcia uczestników
projektu można oglądać na stronie internetowej: www.silesiadocument.com. Za
pomyłkę przepraszamy« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej