Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychWarsztaty dla nauczycieli pt.: "Przygotowanie multiplikatorów do pracy z młodzieżą w regionie wielokulturowym w oparciu o twórczość Augusta Scholtisa i Janoscha (Horsta Eckerta)"


Warsztaty dla nauczycieli pt.: "Przygotowanie multiplikatorów do pracy z młodzieżą w regionie wielokulturowym w oparciu o twórczość Augusta Scholtisa i Janoscha (Horsta Eckerta)"

29 stycznia 2010 roku (piątek), godz. 9.002 lutego 2010 roku (wtorek), godz.9.00Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Bojkowska 37, Gliwice

Warsztaty odbędą się w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i będą miały postać 7-godzinnego, jednodniowego szkolenia. Projekt poświęcony jest popularyzacji znaczących przedstawicieli inteligencji twórczej: Augusta Scholtisa i Janoscha (Horsta Eckerta) i ma na celu wspieranie regionalnej tożsamości wśród młodzieży poprzez wykształcenie multiplikatorów - nauczycieli i zainteresowanych tematem osób.

Zaproszeni przez nas profesjonalni trenerzy przekażą uczestnikom warsztatów wiedzę z zakresu metodyki nauczania wielokulturowego oraz praktyczne umiejętności skutecznego wykorzystania tej wiedzy w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych (j. polski, j. niemiecki, historia, nauczanie o regionie i inne). Warsztaty przeprowadzone zostaną - jak już wyżej wspomniano - w odniesieniu do twórczości Augusta Scholtisa i Janoscha (Horsta Eckerta), która, w naszym przekonaniu, może stać się źródłem inspiracji i wielu ciekawych pomysłów na przeprowadzenie projektów edukacyjnych dla młodzieży. W czasie trwania warsztatów chcielibyśmy przybliżyć sylwetki tych dwóch cenionych, niemieckojęzycznych pisarzy z regionu Górnego Śląska oraz sposoby wprowadzenia ich postaci w tematykę zajęć szkolnych. Pozytywne przyjęcie przez nauczycieli tego typu przedsięwzięcia - warsztatów przygotowanych w oparciu o postać i twórczość Horsta Bienka - które odbyło się z początkiem 2008 roku, utwierdziło nas w przekonaniu, iż przeprowadzanie takich projektów spełnia oczekiwania i w odpowiedni sposób motywuje ich uczestników. Naszym zdaniem w tak wielokulturowym regionie, jakim jest Górny Śląsk, wychowanie młodego pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji i współpracy, zrozumienia w stosunku do innych mniejszości narodowych nabiera szczególnego znaczenia. Wychowanie młodzieży bez uprzedzeń stanie się możliwe dopiero, gdy uświadomi się jej sens istnienia mniejszości narodowych w nowoczesnym państwie i ich rolę w dialogu międzynarodowym, jaki i rolę kultury jako uniwersalnego środka komunikacji pomiędzy narodami. Istotne jest to przede wszystkim na Górnym Śląsku, regionie z tradycyjną, kulturową różnorodnością i wielowarstwową tożsamością regionalną. Seminaria i warsztaty organizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej skierowane do nauczycieli z całego Górnego Śląska cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem i zyskały sobie niezwykłą popularność. W związku z pozytywnym odbiorem ubiegłorocznych warsztatów poświęconych Horstowi Bienkowi zamierzamy, przy wsparciu Instytutu Goethego, kontynuować projekt w formie dwóch jednodniowych warsztatów z interaktywnymi modułami dla multiplikatorów na terenie województwa śląskiego.

Warsztaty odbędą się w dwóch terminach (do indywidualnego wyboru; decyduje kolejność zgłoszeń):- 29 stycznia br. (piątek), godz. 9.00 do 16.00, ul. Bojkowska 37, Gliwice (Nowe Gliwice, budynek nr 3);- 2 lutego br. (wtorek), godz. 9.00 do 16.00, ul. Bojkowska 37, Gliwice (Nowe Gliwice, budynek nr 3).

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, ale ilość miejsc jest ograniczona. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności (telefonicznie, faksem bądź mailem) do 25 stycznia (formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej).

Program [.doc]

Formularz zgłoszeniowy [.doc]

Kontakt: Małgorzata Prządka, menedżerka projektów, tel. 32 232 49 02 / 461 20 70, fax: 32 232 49 01 / 461 20 71; e-mail: malgorzata.przadka@haus.pl

Partner:« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej