Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Instytut Goethego w Krakowie zaprosili nauczycieli i osoby pracujące z młodzieżą na warsztaty oraz wycieczkę szlakiem dawnej polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku


Wystawa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. Na granicy. Rzecz o
czasach, ludziach
i miejscach
oraz cykl wycieczek szlakiem dawnej
polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem. Na wystawie, a także wycieczkach gościliśmy do tej pory przede
wszystkim nauczycieli i młodzież; zgłoszeń było tak wiele, że po raz kolejny
(specjalnie dla nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą) przygotowaliśmy
propozycję

warsztatów
połączonych z wycieczką
szlakiem dawnej polsko-niemieckiej granicy.

Warsztaty - drugie w tym roku - przygotowane w kontekście
wystawy Domu Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach
poświęcone były zarówno podróży wzdłuż granicy wytyczonej w latach
20. XX wieku
(omówieniu historycznego kontekstu), jak i podjęciu tematu
tożsamości górnośląskiej, czy tolerancji w odniesieniu do złożonej
wielokulturowości regionu
.
Dla nauczycieli i osób pracujących z
młodzieżą była to także szczególna okazja do poznania
i przygotowania
koncepcji do dalszej pracy z tematem.
Warsztaty poprowadziła profesjonalna
trenerka, Magdalena Mazik-Gorzelańczyk (prezes Fundacji Kształcenia Zawodowego i
Międzykulturowego we Wrocławiu, wieloletnia trenerka
w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży w Mikuszewie, specjalistka w tematyce polsko-niemieckich
wymian młodzieży).

Warsztaty odbyły się 8 października i poprzedziła je blisko
trzygodzinna wycieczka szlakiem dawnej granicy polsko-niemieckiej na Górnym
Śląsku:

Trasa wycieczki prowadziła przez dawne przygraniczne
miejscowości, które w latach 1922-1939 należały do niemieckiej części Górnego
Śląska (Gliwice, Zabrze, Zaborze, Biskupice) oraz do części polskiej
(Przyszowice, Kończyce, Ruda, Rudzka Kuźnica). W czasie tej krótkiej podróży
przekroczono aż dziesięć razy granicę, która w międzywojniu dzieliła nasz
region.
Po drodze zaplanowanych było kilka przystanków w miejscach
szczególnie kuriozalnego wytyczenia owej granicy. Spróbowano wyobrazić sobie,
jak brama kopalni mogła funkcjonować jako przejście graniczne, a ogrodzenie
zakładu jako granica państwowa, zwiedzono też miejsca kursowania
eksterytorialnego tramwaju oraz przydomowy ogródek, w którym do dziś stoi kamień
graniczny z wyrytymi literami "D" i "P". Podczas wycieczki opowiadano m.in. w
jaki sposób
i jakie towary szmuglowano na ówczesnym polsko-niemieckim
pograniczu.

Poprzez wycieczkę chcieliśmy przybliżyć ten prawie całkowicie zapomniany
rozdział historii górnośląskiej, kiedy to zrośnięty od stuleci, wielokulturowy
region przez 17 lat musiał funkcjonować w ramach dwóch organizmów państwowych.
Zapraszając na wycieczkę chcieliśmy pokazać przede wszystkim codzienność
ówczesnych mieszkańców żyjących po obu stronach granicy. Uczestnictwo w
wycieczce było swoistą podróżą w czasie - przenieśliśmy się w lata 20.

i 30. po to, aby wyobrazić sobie, co taki podział regionu mógł także na co
dzień oznaczać dla żyjących wówczas Górnoślązaków. Z pewnością granica była dla
nich początkowo czymś tak samo niewyobrażalnym, jak byłaby ona dla nas, żyjących
tu w początkach XXI wieku. Równocześnie chcieliśmy zwrócić uwagę na pozytywny
wpływ integracji europejskiej i stopniowy zanik znaczenia granic państwowych, a
także swobodę podróżowania w ramach UE.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w szczególny sposób chce popularyzować
kwestie dotyczące dialogu polsko-niemieckiego oraz dialogu międzykulturowego
jako takiego. Bardzo ważnymi odbiorcami takich projektów są właśnie
nauczyciele - historii, wiedzy o społeczeństwie, języka
niemieckiego, ale także osoby pracujące z młodzieżą,
wychowawcy i dyrektorowie szkół. To nauczyciele i osoby
pracujące z młodzieżą poprzez swój codzienny kontakt z młodymi ludźmi mogą
wypracowywać i kształtować w nich postawy otwartości i tolerancji dla
przedstawicieli różnych narodowości i kultur. Dlatego też po powrocie do Gliwic
odbyły się kilkugodzinne warsztaty dla uczestników projektu.

Kontakt: Małgorzata Prządka, menedżerka projektów, tel. 032
232 49 02 / 461 20 70, fax: 032 232 49 01 / 461 20 71; e-mail: malgorzata.przadka@haus.pl.

Partner:« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej