Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja pt.: "Kształcenie językowe i wspieranie edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce"


Uchwalenie w dniu 6 stycznia 2005 r., Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym zakończyło ważny etap dyskusji o sposobie regulacji i ochrony praw osób należących do tych społeczności, która rozpoczęła się w Polsce po 1989 r. W Polsce istnieje szereg regulacji prawnych określających politykę państwa w zakresie edukacji mniejszości narodowych i etnicznych. Przyjęcie tych regulacji nie oznacza jednak, że polityka edukacyjna, a w szczególności interpretacja konkretnych zapisów prawnych, została dostatecznie dopracowana - niektóre rozwiązania nadal budzą wiele kontrowersji, a wiele problemów nadal nie zostało rozwiązanych.

Edukacja była od początku ważnym tematem wśród mniejszości. Konferencja ma na celu naszkicowanie aktualnego stanu prawnego w zakresie edukacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz poszukiwanie rozwiązań na przyszłość.

W konferencji udział wezmą m.in.: Dobiesław Rzemieniewski, Naczelnik Wydziału ds. Mniejszości Narodowych Departamentu Obywatelstwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Halina Bilik, opolski kurator oświaty, dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego, Renata Peplinska, ekspert ds. oświaty kaszubskiej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Igor Łukaszuk, wiceprzewodniczący Związku Młodzieży Białoruskiej, nauczyciel języka białoruskiego, Marek Syrnyk, historyk, pedagog, członek Zarządu Głównego Związku Ukraińców w Polsce oraz Ukraińskiego Towarzystwa Nauczycielskiego w Polsce, Hubert Kołodziej, dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, doradca ds. oświaty w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

 Program konferencji [.doc]

 Karta potwierdzenia uczestnictwa [.doc]

W załączeniu znajdą Państwo projektowany program konferencji oraz kartę potwierdzenia uczestnictwa, którą prosimy przesłać do dnia 15 grudnia 2009 r., na adres: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, faks: 077 402 51 05, e-mail: haus-opole@haus.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt oraz szczegółowe informacje:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole tel.: 077 40 25 105, faks: 077 40 25 115, e-mail: haus-opole@haus.pl.

Partner:Instytutem Stosunków Zagranicznych w Stuttgarcie (ifa)« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej