Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Śląsk w kreatywnej edukacji regionalnej" w ramach projektu "Śląskie perspektywy"


Konferencja odbędzie się w sali konferencyjno-szkoleniowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek, parter.

Konferencja ta ma celu zaprezentowanie wszystkim zainteresowanym tematyką regionalizmu, najnowszych metod pracy dydaktycznej w przedmiocie regionalizmu oraz pokazanie stanu wszechstronnego nauczania o Śląsku na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Do zabrania głosu zaproszeni zostali m.in.: Pan Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego, Pan Ryszard Galla, Poseł na Sejm RP, Pani Hanna Bilik, Opolski Kurator Oświaty oraz Pan Waldemar Zadka, Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Do udziału w konferencji w roli prelegenta zaproszeni zostali m.in.: Pani dr hab. Barbara Kubis, prof. UO z  Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, Pani Małgorzata Wysdak, Prezes Stowarzyszenia "Pro Silesia", Pan Andrzej Popiołek, Pełnomocnik Opolskiego Kuratora Oświaty ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz kontaktów zagranicznych, Pani dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO, z Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz Pan dr Rudolf Urban, Kierownik Redakcji Radiowej, Zespół Producencki "Pro Futura" .  

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane innowacyjne sposoby nauczania regionalizmu, oparte na metodzie "oral history", która stanowi podstawę projektu DWPN, realizowanego od maja br.,: "Archiwum Historii Mówionej-www.e-historie.pl". Metoda ta stanowi nowe źródło wiedzy o regionie, i wpisywać się powinna w kreatywne sposoby nauczania o regionalizmie w szkołach. Aby przybliżyć uczestnikom konferencji metodę nauczania o regionalizmie, podczas jej trwania zostaną zaprezentowane przykładowe wywiady, przeprowadzone przez uczestników projektu Archiwum Historii Mówionej-www.e-historie.pl" oraz przedstawiona zostanie strona internetowa, na której zamieszczane są wywiady ze świadkami czasu.

Na zakończenie konferencji zaprezentowana zostanie mapa historycznego regionu Górnego Śląska, wydana w ramach projektu  "Śląskie perspektywy(.)".Historycznie opracowana mapa Górnego Śląska w postaci mapy ściennej ma na celu uzupełnienie braków z zakresu wiedzy geograficznej o regionie.

Konferencja ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką, a udział w konferencji jest bezpłatny.

W załączeniu znajdą Państwo projektowany program konferencji oraz kartę potwierdzenia uczestnictwa, którą prosimy przesłać do dnia 16 listopada 2009 r., na adres: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, faks: 077 402 51 05, e-mail: andrea.halenka@haus.pl

 Karta potwierdzenia uczestnictwa [.doc]

 Program konferencji [.doc]

Potwierdzenia uczestnictwa w konferencji można dokonać również telefonicznie u Pani Andrei Halenka pod nr Tel. 077-402-51-05 lub poprzez e-mail: andrea.halenka@haus.pl


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Opolskiego« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej