Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Śląskie perspektywy - czyli cykl warsztatów na temat lekcji regionalnych"


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje

projekt: "Śląskie perspektywy - czyli cykl warsztatów na temat lekcji regionalnych"

Cele projektu:

-przygotowanie nauczycieli szkół gimnazjalnych i średnich województwa opolskiego, do pracy z młodzieżą pod kątem kreatywnego przekazywania im wiedzy o regionie, i tym samym przygotowania ich do świadomego życia społecznego i obywatelskiego,-przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne nauczycieli do pracy z młodzieżą w dziedzinie historii swojej ojczyzny lokalnej, różnorodności kulturowej i narodowościowej i konsekwencjami, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie w wielokulturowym regionie Śląska Opolskiego.

Przebieg projektu:

- pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych: nauczyciele będą uczestniczyć w wykładach oraz pracy warsztatowej, których efektem ma być przygotowanie scenariuszy: zajęć edukacyjnych, dni regionalnych, rajdów, wycieczek, projektów uczniowskich, konkursów regionalnych.
- każde spotkanie poświęcone będzie innemu motywowi tematycznemu:
1. Wielkie procesy historyczne i ich regionalne odniesienie na Śląsku,
2. Architektura i sztuka Górnego Śląska na styku różnych kultur,
3. Górnośląska literatura, film i teatr,
4. Górnośląski sport i polityka,
5. Kreatywny regionalizm w praktyce dydaktycznej

Terminy spotkań:
13.10.2009 r. w godzinach od 14.00 do 18.00
19.10.2009 r. w godzinach od 14.00 do 18.00
26.10.2009 r. w godzinach od 14.00 do 18.00
09.11.2009 r. w godzinach od 14.00 do 18.00
17.11.2009 r. w godzinach od 10.00 do 16.00

Spotkania odbędą się w siedzibie DWPN w Opolu przy ul. 1 Maja 13/2

Szczegółowe informacje: Andrea Halenka, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 077 402 51 05, faks: 077 402 51 15, e-mail: andrea.halenka@haus.pl, www.haus.pl


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Opolskiego« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej