Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychStrategia rozwoju mniejszości niemieckiej w Polsce na lata 2010-2015


Rok 2010 to rok obchodów 20-lecia formalnego istnienia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz w innych regionach Polski. Będzie to czas podsumowań, bilansu dokonań, ale też czas poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co musi przedsięwziąć mniejszość niemiecka w Polsce, aby w 2015 roku i w latach następnych aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym Polski jako równoprawny partner przy zachowaniu swojej tożsamości kulturowej, a równocześnie zachować funkcję pomostu w stosunkach polsko-niemieckich.

Aby umożliwić liderom środowiska mniejszości niemieckiej w Polsce poszukiwanie odpowiedzi na wyżej postawione hipotezy, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce organizuje warsztaty pt.: "Strategia rozwoju mniejszości niemieckiej w Polsce na lata 2010-2015". Warsztaty odbędą się w dniach 12-15 listopada 2009 r., w Łubowicach/Lubowitz.

Warsztaty mają na celu wypracowanie w gronie liderów środowiska mniejszości niemieckiej w Polsce, aktualizacji strategii rozwoju mniejszości niemieckiej, która to po raz pierwszy została opracowana w 2002 r., również z inicjatywy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Aktualizacja strategii na lata 2010-2015 zmierzać ma do zainicjowania merytorycznej dyskusji wewnątrz mniejszości i opracowania przyszłościowej koncepcji jej rozwoju. Uczestnicy warsztatów poprzez szeroki konsensus dokonają wyważenia hierarchii poszczególnych priorytetów dla mniejszości niemieckiej w Polsce.

Do poprowadzenia naszych warsztatów zaprosiliśmy Witolda Sartoriusa, Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, eksperta ds. Polityki Rozwoju Regionalnego, Funduszy Europejskich, członka Rady Programowej "European Policy Centre" w Brukseli, jednego z pierwszych współpracowników Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie.

Zaś do udziału w roli "ekspertów" zaprosiliśmy liderów środowisk mniejszości niemieckiej w Danii, na Węgrzech, jak również mniejszości serbskołużyckiej w Niemczech. Ich aktywna obecność ma przyczynić się do zastosowania perspektywicznych rozwiązań mniejszości niemieckiej w Europie, w nowej strategii rozwoju na społecznym gruncie życia mniejszości niemieckiej w Polsce.

Warsztaty pt.: "Strategia rozwoju mniejszości niemieckiej w Polsce na lata 2010-2015" w dniach 12-15 listopada 2009 r., odbędą się w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa, ul. Zamkowa 1-3, w Łubowicach/Lubowitz.

Kontakt i szczegółowe informacje: Beata Woźniak, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2,.45-068 Opole, tel.: 077 40 25 105, faks: 077 40 25 115, e-mail: beata.wozniak@haus.pl.

Współorganizator:


Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in PolenProjekt finansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec


« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej