Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychUczestnicy III tury projektu: "Archiwum Historii Mówionej: www.e-historie.pl" brali udział w dwudniowym szkoleniu historyczno-dziennikarskim


Podczas szkolenia młodzi dziennikarze projektu rozszerzyli swoją wiedzę na temat losów Ślązaków w trakcie II Wojny Światowej, bezpośrednio po wojnie oraz dowiedzieli się, jakie dzieje i zawirowania historii towarzyszyły Ślązakom w Polsce, do przełomu demokratycznego w 1989 r.

"Jak profesjonalnie podejść do wywiadów ze świadkami czasu?" - na to pytanie odpowiedzi udzielał red. Krzysztof Ogiolda, z Nowej Trybuny Opolskiej, który odkrywał przed uczestnikami tajniki dziennikarskie.

Uczestnicy mają za sobą również pierwsze szlify praktyczne: drugiego dnia szkolenia sondowali mieszkańców Opola w takich tematach jak m.in.: wprowadzenie dwujęzycznych polsko-niemieckich tablic na Opolszczyźnie, czy w kwestii filozoficznej: "czy Śląsk powinien naśladować Katalonię i dążyć do autonomii?"

Efekty ich pracy będą Państwo mogli śledzić na stronie: www.e-historie.pl, gdzie oprócz wywiadów ze świadkami czasu, znajdą Państwo wiele interesujących wątków tematycznych o Śląsku.

Projekt "Archiwum Historii Mówionej: www.e-historie.pl" nie skończy się wraz z umieszczeniem wywiadów ze świadkami czasu, przeprowadzonymi przez uczestników III tury projektu.

Zapraszamy do odwiedzin stron: www.e-historie.pl oraz www.haus.pl, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje o dalszych losach naszego projektu w 2009 r.

Kontakt: Beata Woźniak, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 077 402 51 05, faks: 077 402 51 15, e-mail: beata.wozniak@haus.pl

Projekt współfinansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju
Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych
dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec.

Patronat honorowy:


Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji


Europejski
Rok Kreatywności i Innowacji


Ministerstwo
Edukacji Narodowej


Marszałek Województwa Opolskiego


Marszałek Województwa Dolnośląskiego


Konsulat
Generalny
Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Przyjaciele projektu:


Narodowe Centrum
KulturyMuzeum Narodowe we Wrocławiu


Muzeum Śląska
Opolskiego


Muzeum Śląskie


Muzeum w Gliwicach

Patronat medialny:

Opiekun naukowy projektu:

dr Danuta Berlińska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej