Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZapraszamy młodych ludzi do wzięcia udziału w naszym innowacyjnym projekcie "Archiwum Historii Mówionej"


Stwórz razem z nami Archiwum Historii Mówionej na stronie www.e-historie.haus.pl
Co to jest "Archiwum Historii Mówionej?"

To innowacyjny projekt w skali Śląska realizowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem naszego projektu jest stworzenie archiwum historii mówionej w postaci strony internetowej www.e-historie.pl oraz podniesienie świadomości historycznej wśród młodych ludzi zainteresowanych dziejami całego Śląska. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu wywiadów ze świadkami historii mniejszości niemieckiej i umieszczeniu tych wywiadów na portalu internetowym: www.e-historie.pl. Wywiady będzie przeprowadzać młodzież mniejszości niemieckiej oraz jej otoczenia.

Zapraszamy młodych ludzi, którzy interesują się historią Śląska i mniejszością niemiecką w Polsce do wzięcia udziału w naszym projekcie. Projekt będzie się składał z części szkoleniowej, podczas której młodzi ludzie będą uczestniczyć w części seminaryjnej poświęconej najnowszej historii Śląska oraz w części technicznej, gdzie pod okiem profesjonalistów będą szkoleni pod kątem przeprowadzania wywiadów. Następnie wyruszą w teren, aby przeprowadzić wywiady ze świadkami czasu, które będą umieszczane na portalu www.e-historie.pl

Dla kogo jest skierowany projekt "Archiwum Historii
Mówionej":

1. Masz 16-25 lat?
2. Jesteś zainteresowany historią Śląska, szczególnie jego losami wojennymi i powojennymi?
3. Chcesz dowiedzieć się więcej o historii Śląska?
4. Chciałbyś poznać tajniki pracy dziennikarskiej?
5. Chciałbyś nauczyć się przeprowadzać profesjonalne wywiady radiowe?
6. Samodzielnie przygotować i przeprowadzać wywiady z ciekawymi ludźmi-świadkami czasu?
7. Współtworzyć stronę internetową www.e-historie.pl?
8. Nauczyć się jak wykorzystywać własne zdolności i potencjał?

Co możesz zyskać uczestnicząc w "Archiwum Historii
Mówionej?"

1. Pogłębisz swoją wiedzę o najnowszej historii Śląska
2. Poznasz technikę oraz tajniki profesjonalnych wywiadów radiowych
3. Przeprowadzisz wywiady z ciekawymi ludźmi, którzy opowiedzą ci swoją historię Śląska
4. Będziesz mógł współtworzyć stronę www.e-historie.pl
5. Będziesz miał okazję pojechać z innymi uczestnikami projektu do Berlina!

Dajemy Ci niepowtarzalną okazję uczestnictwa w niezwykłym projekcie!

Formularz zgłoszeniowy [.doc]

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij do nas!!
Kontakt: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, Opole, tel. 077 402 25 105, faks: 40 25 115, e-mail: beata.wozniak@haus.pl, www.haus.pl.

Termin zgłoszeń upływa 19 czerwca 2009 r.
Nie czekaj więc, wypełnij formularz, uzasadniając dlaczego chcesz brać udział w projekcie i wyślij już dziś!

Zapraszamy również nauczycieli szkół średnich
województwa opolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego do współpracy w projekcie!!!

Nasz projekt przeznaczony jest dla młodzieży starszych klas liceum oraz studentów. Ukierunkowujemy się na młodzież zainteresowaną historią Śląska, aktywnie działającą na rzecz swojego środowiska lokalnego, czy skupioną w Szkolnych Klubach Europejskich województwa opolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego.

Dlatego też zapraszamy nauczycieli szkół średnich województwa opolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego do współpracy w ramach naszego przedsięwzięcia. W zamyśle chcemy współpracować z nauczycielami, którzy pod swoją opieką mają w szkole aktywną młodzież, zainteresowaną tematyką Śląska.

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na spotkanie robocze dotyczące projektu, które odbędzie się dnia 10 czerwca 2009 r., o godz. 14.00 w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, przy ul. Rybnickiej 27. Podczas spotkania zostaną omówione wszelkie szczegóły związane z projektem, m.in.: jego przebieg oraz rola nauczycieli w trakcie projektu.

Formularz zgłoszeniowy [.doc]

W załączeniu znajdą Państwo kartę zgłoszeniową, którą prosimy o wypełnienie przez nauczycieli, którzy są zainteresowani projektem oraz przesłanie jej do opolskiej siedziby DWPN do dnia 9 czerwca br., drogą listowną, faksem na numer: (032) 232 49 01 lub drogą elektroniczną na adres: sylvia.wzietek@haus.pl

Projekt współfinansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju
Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych
dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec.

Patronat honorowy:


Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji


Europejski
Rok Kreatywności i Innowacji


Ministerstwo
Edukacji Narodowej


Marszałek Województwa Opolskiego


Marszałek Województwa Dolnośląskiego


Konsulat
Generalny
Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Przyjaciele projektu:


Narodowe Centrum
KulturyMuzeum Narodowe we Wrocławiu


Muzeum Śląska
Opolskiego


Muzeum Śląskie


Muzeum w Gliwicach

Patronat medialny:« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej