Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychPanel dyskusyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej


Lot ku wolności 002 -  panel
dyskusyjny

czwartek, 22.10, godz. 15.00 / wstęp
wolny

Mija właśnie 20 lat od pokojowej przemiany w Polsce i w Europie.
Zmiany społeczno-polityczne 1989 roku, jakie zapoczątkował ruch "Solidarność",
zmieniły oblicze kontynentu, zafascynowały też świat. Bez nich ponowne
zjednoczenie Niemiec nie byłoby możliwe. Były jak "LOT KU WOLNOŚCI".


Jednak wschodnie i zachodnie płuca Europy wciąż szukają równego rytmu.
To dotyczy także dwóch dużych europejskich sąsiadów na styku Europy Zachodniej i
Środkowo-Wschodniej - Polski i Niemiec.

Wspólna historia obu
europejskich krajów, w trakcie której - zwłaszcza w XX wieku -
nie brakowało
tragicznych rozdziałów i, wydawać by się mogło, niezaleczanych ran, wymaga
stałej refleksji i dialogu. W  ślad za słowami prof. Ireny Lipowicz, b.
pełnomocniczki
ds. współpracy polsko-niemieckiej a dziś Dyrektor Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej, dialog polsko-niemiecki można przyrównać do
trawnika, który trzeba stale pielęgnować, by go nie zaniedbać. Leży to także w
interesie samej Unii Europejskiej jako wspólnego projektu na rzecz tworzenia
Europy będącej szansą na rozwój, porozumienie i trwały pokój.


Szczególnie w roku rocznic -70. rocznicy wybuchu wojny i 20. rocznicy
zmian, które zapoczątkowały integrację niemal całej Europy - warto podjąć
dyskusję także nad wspólnym wysiłkiem Polaków i Niemców na rzecz budowy wspólnej
Europy jako projektu marzeń i realnych możliwości w świecie globalizacji.

Jakie źródła, jakie cele i jaka droga przybliża Polaków i Niemców do
wzajemnej współpracy
i dialogu? Czy Górny Śląsk może w tym procesie odgrywać
znaczącą rolę, odpowiednią
do historycznych związków i wspólnego dziedzictwa
kulturowego, jakie w tym regionie łączy Polaków i Niemców? To pytania, które
podejmiemy w ramach debaty.

Gośćmi panelu, będącego kontynuacją
rozpoczętej w czerwcu br. dyskusji poświęconej ruchom wolnościowym w Europie
Wschodniej i zmianom ustrojowym lat 80. ubiegłego stulecia, będą:


Markus Meckel : Współprzewodniczący Rady Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej, w 1989 r. inicjator założenia
Socjaldemokratycznej Partii w NRD (SDP), od 1990 r. poseł do Bundestagu, od 1994
r. przewodniczący Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Niemieckiego
Bundestagu, zastępca rzecznika polityki zagranicznej Frakcji SPD, od listopada
2000 do listopada 2002 roku wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego
NATO.
                        
Ludwig Mehlhorn : aktywny
działacz ruchu opozycyjnego w byłej NRD, utrzymujący wówczas kontakty z ruchem
solidarnościowym w Polsce, jeden z najbardziej znanych działaczy "Akcji Znaki
Pokuty" działającej na rzecz pojednania i pokoju między Niemcami a krajami,
które padły ofiarą niemieckiego
faszyzmu.
                                                                               

Leszek Jodliński : Dyrektor Muzeum Śląskiego


Marcin Wiatr :  moderator spotkania

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: Małgorzata Prządka,
menedżerka projektów, tel. 032 232 49 02 / 461 20 70, fax: 032 232 49 01 / 461
20 71; e-mail: malgorzata.prządka@haus.pl.

Organizator:


Muzeum Śląskie

Współorganizator:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Patronat honorowy :


Konsulat
Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Projekt Współfinansowany przez Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej

Gefördert aus Mitteln der Stiftung für
deutsch-polnische Zusammenarbeit

Patroni medialni:« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej