Logo DWPN 1%

X Seminarium Śląskie
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Duszpasterstwem Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa w Opolu oraz Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce zorganizował w terminie 26 września - 1 października 2005 roku "X Seminarium Śląskie", któremu w roku bieżącym towarzyszyć będzie temat przewodni: "Między Polską a Niemcami. Śląsk - pogranicze czy region pomostu? Wczoraj - dziś - jutro". Seminarium odbyło się już tradycyjnie na Zamku w Kamieniu Śląskim.

Myśl przewodnią tegorocznego seminarium stanowiły rozważania nad rolą i miejscem mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku, w szczególności zaś rolą Śląska w stosunkach polsko-niemieckich. Trwający właśnie "Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006" oraz fakt, iż mniejszość niemiecka funkcjonuje w demokratycznej Polsce już od 15 lat, skłoniła nas do podjęcia próby swoistego podsumowania tych kilkunastu lat współpracy oraz oceny realizacji traktatów polsko-niemieckich. W ramach seminarium podjęta została również dyskusja nad zagadnieniem tożsamości śląskiej oraz wpływem wielokulturowego dziedzictwa Górnego Śląska na rozwój regionu.« wsteczDO POBRANIA

Program