Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychNabór na wolne stanowisko: Doradcy Regionalnego Ośrodka EFS w województwie opolskim


WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE: wykształcenie wyższe zawodowe, udokumentowane
dyplomem ukończenia studiów wyższych

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w tym min. 1 rok doświadczenia w
  świadczeniu usług doradczych, oraz 1 rok  doświadczenia w pozyskiwaniu środków
  europejskich w szczególności EFS - Program Operacyjny
  Kapitał Ludzki

Mile widziane.

 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,

doświadczenie zawodowe zakresie problematyki EFS oraz zagadnień związanych

z EFS i zarządzania projektami,

WYMAGANE UMIEJĘTNOSCI:

 • obsługa komputera, znajomość środowiska Windows,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość narzędzi internetowych,
 • orientacja na efekty pracy
 • orientacja w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym
 • orientacja na klienta
 • orientacja na współpracę
 • rozwiązywanie problemów i innowacyjność
 • kierowanie i rozwijanie innych
 • komunikacja

ZAKRES ZADAŃ:

 • świadczenie usług doradztwa w ramach Programu operacyjnego Kapitał
  Ludzki na terenie województwa opolskiego,
 • samokształcenie odnośnie EFS i zarządzania projektem

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o
zlecenie
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
województwo opolskie

WYMAGANE DOKUMENTY
. życiorys
.
list motywacyjny
. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach na
adres:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-364
Opole
z dopiskiem: Doradca  regionalny

lub za pomocą
poczty elektronicznej:
kierownik_opole@roefs.pl
Oferty należy składać w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia br.

O dalszym
postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub
pocztą elektroniczną.
OSOBA DO KONTAKTU:  Kalina Jurek« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej