Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychNabór na wolne stanowisko: Animatora Regionalnego Ośrodka EFS w województwie opolskim


WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE: wyższe zawodowe, jako zamiennik uznawane jest 5-letnie doświadczenie zawodowe,

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • min. 3 letnie doświadczenie w zakresie obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Spolecznego, w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • doświadczenie w świadczeniu usług doradczych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju i partnerstwa lokalnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym,
 • znajomość specyfiki województwa opolskiego, 

mile widziane

 • osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych, tworzeniu lokalnych/regionalnych strategii rozwoju,

WYMAGANE UMIEJĘTNOSCI:

 • orientacja na efekty pracy
 • orientacja w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym
 • orientacja na klienta
 • orientacja na współpracę
 • rozwiązywanie problemów i innowacyjność
 • kierowanie i rozwijanie innych
 • komunikacja
 • prawo jazdy kategorii "B"

ZAKRES ZADAŃ:

 • udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb i tworzenia planów działania,
 • wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju umiejętności,
 • wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną, w tym z instytucjami, które mają wpływ na sytuację w danym regionie (samorząd lokalny, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły itd.),
 • docieranie do potencjalnych projektodawców, zachęcania ich do podejmowania inicjatyw w zakresie nawiązywania partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez EFS,
 • wspieranie procesu budowy partnerstw oraz działanie na rzecz wzmacniania istniejących partnerstw i innych form współpracy w regionie

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na pełny etat
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole
WYMAGANE DOKUMENTY
. życiorys
. list motywacyjny
. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach na
adres:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2, 45-364 Opole
z dopiskiem: Animator regionalny

lub za pomocą
poczty elektronicznej: kierownik_opole@roefs.pl
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia br.
O dalszym postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
OSOBA DO KONTAKTU:  Kalina Jurek« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej