Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychXIV Seminarium Śląskim nt.: "Stowarzyszenia, związki, bractwa, inicjatywy społeczne i ich znaczenie dla Śląska. Wczoraj - Dziś - Jutro"


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje wraz z Duszpasterstwem Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa w Opolu oraz Towarzystwem Wspierania Śląskiej Sztuki i Kultury, XIV Seminarium Śląskie, któremu w roku bieżącym towarzyszyć będzie temat przewodni: "Stowarzyszenia, związki, bractwa, inicjatywy społeczne i ich znaczenie dla Śląska. Wczoraj - Dziś - Jutro". Seminarium odbędzie się w terminie 21 września - 24 września 2009 r., na Zamku w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1a.

Patronat honorowy nad XIV Seminarium Śląskim sprawują: Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Alfons Nossol, Marszałek Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego..

Tradycyjne już debaty na Zamku w Kamieniu Śląskim stanowią od lat doskonałą okazję dla mieszkańców naszego regionu do spotkania z osobistościami z polskiego i niemieckiego świata nauki, polityki i kultury oraz do otwartej wymiany poglądów w atmosferze wzajemnego zaufania i poszanowania odmienności poglądów. XIV Seminarium Śląskie będzie kontynuacją dotychczasowego dorobku oraz kolejną okazją do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej problematyki perspektyw rozwoju Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego regionu jako obszaru wielokulturowej tradycji.

Myśl przewodnią tegorocznego seminarium stanowią rozważania na temat stowarzyszeń, związków, bractw i inicjatyw społecznych, które od zarania wieków istniały na terenie Śląska i które przyczyniły się w znaczący sposób do jego rozwoju oraz odegrały rolę w kształtowaniu się historii Górnego Śląska. Celem Seminarium jest również ukazywanie znaczenia wszelkiego rodzaju ruchów w obrębie powstawania i rozwoju poszczególnych Związków i Stowarzyszeń na Śląsku w przeszłości, ukazanie stanu obecnego oraz perspektyw na przyszłość.

Związki i Stowarzyszenia, które powstały w przeszłości na Śląsku przyczyniły się do jego kształtowania się i miały znaczący wpływ na jego rozwój. Ich różnorodność i specyfika w znaczącym stopniu przyczyniły się do urozmaicenia bogactwa kulturowego i dziedzictwa Śląska. Pomimo to, iż każdy Związek lub Stowarzyszenia stawia sobie inne cele i zadania, ma on jednak wpływ i przyczynia się do urozmaicenia terenu Górnego i Dolnego Śląska. Zasługą wielu Związków i Stowarzyszeń jest wszechstronny rozwój Śląska, gdyż niektóre z nich dbają o jego rozwój kulturalny, inne o gospodarczy i edukacyjny, jeszcze inne przyczyniają się do jego promocji w kraju i Europie.    

Celem Seminarium będzie ukazanie roli Związków, Stowarzyszeń i inicjatyw społecznych Ślązaków, które zarówno w przeszłości, jak również obecnie poprzez swoją działalność przyczyniają się do ubogacenia i rozwoju Śląska z wielu perspektyw, tzn. z perspektywy samorządowców, historyków, Kościoła, członków Mniejszości Niemieckiej, literatów, muzyków, młodzieży oraz mediów. W obrębie każdej z wymienionych grup powstają Związki i Stowarzyszenia, które są odzwierciedleniem ich aktywnej działalności.

Program tegorocznego Seminarium Śląskiego wygląda następująco:

- poniedziałek: 21 września, poświęcony będzie Stowarzyszeniom i Związkom działającym w obrębie gospodarki i przemysłu - wtorek: 22 września, poświęcony będzie historii i jej pielęgnowaniu- środa: 23 września, poświęcony będzie Kościołowi (przedpołudnie) oraz Mniejszości Niemieckiej (popołudnie)  - czwartek: 24 września, poświęcony będzie tematyce związanej z mediami i kulturą

Formularz zgłoszeniowy [.doc]

Program XIV Seminarium Śląskiego [.doc]

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium!

Opłaty za uczestnictwo w seminarium wynoszą:

- dla uczestników nienocujących (opłata za 1dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 30,00 zł; uczniowie i studenci:10,00 zł- dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym całodniowe      wyżywienie): 80,00 zł, uczniowie i studenci: 40,00 zł.

Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Dresdner Bank Polska S.A., Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa, Konto: 29 2310 0000 0310 0066 0000 0000 (tytuł wpłaty: ,,Seminarium Śląskie") lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (21.09 - 24.09.2009 r.) w biurze konferencji w godz. 8.00 -9.00.

We wszystkich sprawach dotyczących seminarium do dyspozycji pozostaje p. Patrycja Wiencek,

tel. 077 40 25 105, faks: 077 40 25 115, e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej