Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychWarsztaty oraz wycieczka szlakiem dawnej polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku


W 2007 roku obchodziliśmy 85 rocznicę wytyczenia granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku. Z tej okazji Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach stworzył wystawę pt. "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach", będącą opowieścią o codziennym życiu ludzi polsko-niemieckiego pogranicza. W kontekście wystawy powstał pomysł zorganizowania wycieczek wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, którą ustalono w latach 20. XX wieku.

4 czerwca br. dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Goethego w Krakowie odbyła się, już po raz trzeci, wycieczka szlakiem dawnej polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku. Tego samego dnia przeprowadzono w jej kontekście warsztaty dla nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą nt. "Historia i wielokulturowość Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem roli niemieckiego dziedzictwa kulturowego".

Trasa wycieczki prowadziła przez dawne przygraniczne miejscowości, które w latach 1922-1939 należały do niemieckiej części Górnego Śląska (Gliwice, Zabrze, Zaborze, Biskupice) oraz do części polskiej (Pawłów, Kończyce, Ruda, Rudzka Kuźnica). W czasie tej trzygodzinnej podróży, aż osiem razy przekroczono dawną granicę. Po drodze zaplanowano kilka przystanków w miejscach szczególnie kuriozalnego wytyczenia owej granicy jak np.: przy Kopalni Makoszowy w Zabrzu (której brama funkcjonowała jako przejście graniczne), w Rudzie Śląskiej, gdzie w przydomowym ogródku można zobaczyć oryginalny kamień graniczny oraz w Gliwicach Sośnicy, gdzie zwiedzono ostatnią w ówczesnych Niemczech stację kolejową tuż przy dawnej granicy z Polską.W wycieczce uczestniczył też p. Paweł Barteczko, dla którego życie nad granicą było w tamtym czasie codziennym doświadczeniem. Jego wspomnienia i anegdoty urozmaiciły podróż i były źródłem cennych informacji dotyczących historii Górnego Śląska.

Poprzez wycieczkę Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej chciał przybliżyć ten prawie całkowicie zapomniany rozdział historii górnośląskiej, kiedy to zrośnięty od stuleci, wielokulturowy region przez 17 lat musiał funkcjonować w ramach dwóch organizmów państwowych. Zapraszając na wycieczkę chcieliśmy pokazać przede wszystkim codzienność ówczesnych mieszkańców żyjących po obu stronach granicy. Uczestnictwo w wycieczce było swoistąpodróżą w czasie,w lata 20. i 30. po to, aby wyobrazić sobie, co taki podział regionu mógł także na co dzień oznaczać dla żyjących wówczas Górnoślązaków.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w szczególny sposób chce popularyzować kwestie dotyczące dialogu polsko-niemieckiego oraz dialogu międzykulturowego jako takiego, dlatego też tym razem na wycieczkę i warsztaty zaproszono przede wszystkim osoby związane z oświatą i pracujące z młodzieżą. To oni właśnie poprzez swój codzienny kontakt z młodymi ludźmi mogą wypracowywać i kształtować w nich postawy otwartości i tolerancji dla przedstawicieli różnych narodowości i kultur. Warsztaty przygotowane w kontekście wycieczki poświęcone były zarówno podróży wzdłuż granicy wytyczonej w latach 20. XX wielu (omówieniu historycznego kontekstu), jak i podjęciu tematu tożsamości górnośląskiej, czy tolerancji w odniesieniu do złożonej wielokulturowości regionu - wczoraj i dziś. Warsztaty poprowadziła trenerka: Magdalena Mazik-Gorzelańczyk (prezes Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego we Wrocławiu, wieloletnia trenerka w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie, specjalistka w tematyce polsko-niemieckich wymian młodzieży).

Kontakt: Małgorzata Rajwa, menedżerka projektu, tel. 032 232 49 02 wew. 112, fax: 032 232 49 01; e-mail: malgorzata.rajwa@haus.pl; Sylvia Wzietek, menedżerka ds. kultury ifa, tel. 032 232 49 02 wew. 105, fax: 032 232 49 01; e-mail: sylvia.wzietek@haus.pl.

 

Partner:« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej