Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Jak działają organizacje Mniejszości Niemieckiej, jaka jest ich rola w odkrywaniu i pielęgnowaniu niemieckiej tożsamości?"


Drugie spotkanie młodej elity Mniejszości Niemieckiej za nami!!!!

W dniach 5 - 6 czerwca 2009r. odbyło się w Opolu drugie spotkanie w ramach projektu: "Profesjonalizacja elit młodzieżowych organizacji Mniejszości Niemieckiej", nt.: "Jak działają organizacje Mniejszości Niemieckiej, jaka jest ich rola w odkrywaniu i pielęgnowaniu niemieckiej tożsamości?".

Piątkowe popołudnie poświęcone było organizacjom Mniejszości Niemieckiej, takim jak: Towarzystwu Społeczno - Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim, Związkowi Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce, Związkowi Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, Związkowi Studentów Niemieckich, Towarzystwu Akademickiemu AV Salia-Silesia. Przed zaprezentowaniem przez członków wyżej wymienionych organizacji w formie prezentacji Power Point, wycinków filmowych i zdjęć z zakresu działalności, celów, zadań i priorytetów swoich organizacji, uczestnicy podczas pracy w grupach mieli za zadanie zweryfikować, jaki jest ich stan wiedzy o poszczególnych stowarzyszeniach Mniejszości Niemieckiej. Następnie podczas dyskusji uczestnicy wspólnie z Panem Krzysztofem Ogioldą, pełniącym podczas spotkania rolę moderatora oraz Panem Bernardem Gaidą, Przewodniczącym Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce, zastanawiali się, w jaki sposób można "usprawnić" działalność poszczególnych organizacji oraz przede wszystkim, jak ludzie młodzi, poprzez swoje zaangażowanie, mogą przyczynić się do kreowania wizerunku Mniejszości Niemieckiej w Polsce oraz jej rozwoju.

Drugi dzień spotkania poświęcony był zagadnieniom historycznym dotyczącym okresu II Wojny Światowej. Dr Bernard Linek, dr Danuta Berlińska oraz pan Dawid Smolorz zaprezentowali uczestnikom losy Górnoślązaków przed, w trakcie oraz po II Wojnie Światowej. Ostatnim punktem programu była dyskusja poświęcona tematowi tożsamości narodowej oraz kwestii jej postrzegania przez młode pokolenie. Uczestnicy wspólnie z referentami, a byli nimi: Marszałek Józef Kotyś, Poseł Ryszard Galla, Przewodniczący Stowarzyszenia Budkowice Piotr Koziol, Sylwia Michala, członek Związku Studentów Niemieckich w Polsce, zastanawiali się, czy i którą tożsamość narodową należy pielęgnować. Dyskusja dzięki osobistym przykładom i przeżyciom, zarówno ze strony referentów, jak i publiczności, była bardzo żywa i interesująca, a co najważniejsze była refleksją na temat wielokultorowości Śląska, którą my jak Polacy, Ślązacy i Niemcy tworzymy. 

Szczegółowe informacje:

Patrycja Wiencek
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole
tel.: (77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl

 « wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej