Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"10 rozmów o Europie". Gościem spotkania był prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Premier RP


Cykl spotkań "10 rozmów o Europie"z okazji 5-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiejoraz10-lecia istnienia Centrum Europejskiego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

"(.) Jestem głęboko przekonany, że współpraca polsko-niemiecka jest jednym z zasadniczych elementów integracji europejskiej i budowania Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że współpraca polsko-niemiecka nadaje integracji jakiś nowy wymiar, jakąś nową dynamikę (.)" - tymi słowami minister Jan Kułakowski uświetnił otwarcie Centrum Europejskiego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w grudniu 1999 roku.

W tym roku mija zatem 10 lat pracy zespołu Centrum Europejskiego na rzecz zapewnienia informacji o Unii Europejskiej i procesie integracji oraz budowania poparcia dla wspólnej Europy wśród mieszkańców regionu, a także edukacji świadomego społeczeństwa obywatelskiego wolnego od stereotypów, uprzedzeń i nietolerancji. Pracy tym wartościowszej, iż opartej na ponadnarodowej wymianie doświadczeń i dobrych stosunkach polsko-niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku, regionie o europejskim doświadczeniu różnorodności etnicznej, kulturowej i językowej.

W 2009 roku przypada również 5-ta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Połączenie okrągłych rocznic tych dwóch wydarzeń zaowocuje cyklem spotkań, będących nie tylko uczczeniem 10-ciu lat działalności Centrum Europejskiego, ale także swoistym podsumowaniem ostatnich 5 lat Polski i Polaków w Unii Europejskiej i przypomnieniem drogi, jaką pokonaliśmy, by znaleźć się w gronie ówczesnej 25-tki.

Chcąc uczcić 5-tą rocznicę przystąpienia Polski do UE i zarazem 10-lecie istnienia Centrum Europejskiego planujemy przeprowadzenie cyklu spotkań pod wspólnym tytułem "10 rozmów o Europie", do udziału w których każdorazowo zaprosimy jedną z osobistości polskiego i niemieckiego, a także europejskiego świata polityki, nauki i mediów. Z zaproszonym gościem porozmawiamy o Europie, Unii Europejskiej i jej mieszkańcach, europejskiej polityce, gospodarce, kulturze, a także o fascynacji Europą i ideą Wspólnej Europy. Nie bez znaczenia podczas spotkania będą tematy dotykające najbardziej aktualnych zagadnień i wyzwań politycznych, społecznych i gospodarczych, a w tym spraw dotyczących miejsca i roli Polski oraz Niemiec w UE oraz stosunków polsko-niemieckich w ramach członkostwa w Unii Europejskiej. By uczcić 5-tą rocznicę przystąpienia Polski do UE, porozmawiamy również o negocjacjach Polski z UE, o wydarzeniach towarzyszących włączeniu Polski w struktury UE i przemianach - gospodarczych, społecznych, politycznych, jakie zaszły w naszym kraju w okresie przedakcesyjnym oraz po 1 maja 2004 roku.

14 kwietnia br. o godz. 16.00 w spotkaniu inaugurującym cykl "10 rozmów o Europie" udział wziął prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, p. Premier RP.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w kolejnych spotkaniach. Swój udział zapowiedzieli już: prof. Rita Suessmuth, b. Przewodnicząca Bundestagu oraz Paweł Świeboda, dyrektor Centrum Strategii Europejskiej demosEuropa, były dyrektor Departamentu UE w MSWiA. Terminy spotkań podamy wkrótce.

Kontakt: Anna Antoniak-Tannenberg, Koordynatorka biura w
Gliwicach, tel. 032 2324902 wew. 222, fax: 032 2324901, e-mail: anna.antoniak@haus.pl.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.Współorganizator :


Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Patronat medialny:


Nowiny Gliwickie


Radio CCM


Telewizja Silesia« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej