Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko- Niemieckiej otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "Strategia rozwoju firmy innowacją dla MSP"


Realizacja projektu służy uzyskaniu aktualnej i możliwie pełnej wiedzy na temat barier innowacyjności występujących w małych i średnich przedsiębiorstwach, promocji regionalnej strategii innowacyjnej. Ponadto projekt przyczynia się do identyfikacji i artykulacji potrzeb MSP w zakresie tworzenia partnerstwa na rzecz innowacji.

Celem projektu jest podniesienie potencjału innowacyjności przedsiębiorstw z województwa opolskiego. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorcy uzyskają większą świadomość nt. rozwoju firmy przez wdrażanie innowacyjności oraz nawiązywanie współpracy ze środowiskiem akademickim. Zwiększenie innowacyjności sektora MSP wpłynie również na wzrost konkurencyjności regionu. Projekt zakłada przeprowadzenie spotkań eksperckich w 30 przedsiębiorstwach z województwa opolskiego. Spotkania te mają na celu zaznajomienie przedsiębiorcy z korzyściami płynącymi ze sporządzenia i wprowadzenia strategii rozwoju innowacyjności oraz zawiązywania współpracy z jednostkami badawczymi. Kolejnym działaniem w ramach projektu jest zorganizowanie wyjazdu studyjnego. Celem wyjazdu będzie zapoznanie się nowymi rozwiązaniami technologicznymi - wizyta w firmach i na targach. Uczestnicy wyjazdu odwiedzą firmy z terenu Niemiec, które już nawiązały współpracę z jednostkami badawczymi oraz zapoznają się z dobrymi praktykami firm niemieckich.

Beneficjentami projektu będą przedsiębiorcy z sektora MSP posiadający swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wsparcie kierowane do tej grupy przedsiębiorstw poparte jest diagnozą i analizą potrzeb, gdyż jak z niej wynika sektor MSP w województwie opolskim jest innowacyjny w bardzo małym stopniu. W projekcie udział weźmie 30 przedsiębiorców (właścicieli lub przedstawicieli firmy) z 30 przedsiębiorstw, którzy skorzystają ze spotkań eksperckich. Przedsiębiorcy korzystający ze spotkań eksperckich będą uczestniczyć także w wyjeździe studyjnym.

Priorytetową grupę beneficjentów stanowią przedsiębiorcy z branży drzewnej. Branża drzewna jest jedną z wiodących branż sektora MSP w województwie opolskim. Podnoszenie innowacyjności tej branży wpływa znacząco na rozwój regionu. Firmy w tej branży nie mają dostatecznej świadomości na temat korzyści płynących z wdrażania strategii innowacji w firmie oraz ewentualnych źródeł (regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych) finansowania inwestycji w innowacje. Konieczność realizacji wsparcia dla tej branży determinuje fakt szybko postępującego rozwoju technologicznego w stosunku do innych branż wiodących w województwie.

Forma projektu gwarantuje indywidualne podejście do każdego przedsiębiorstwa - dzięki spotkaniom eksperckim, tematyka spotkań została maksymalnie dostosowana do potrzeb odbiorców.

www.opolskiemsp.pl

Informacje można uzyskać w Biurze Projektu pod telefonem 0 77 402 51 16. Osobą do kontaktu jest Agata Artymowicz, e-mail: agata.artymowicz@haus.pl

 

Lider projektu:

Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej

Partner projektu:

Izba Gospodarcza "Śląsk"

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej