Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychRówna szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli


Zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest uczyć młodzież; wiemy też, że jeszcze trudniej jest ją wychowywać.

Niniejszy podręcznik stanowi zestaw informacji dotyczących problematyki płci kulturowo-społecznej oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Celem podręcznika jest zachęcenie nauczycielek/li do krytycznej refleksji nad sposobami pracy z młodzieżą. W związku z tym został on pomyślany jako kompendium wiedzy tj. zbiór informacji, porad, wskazówek i ćwiczeń dla nauczycielek i nauczycieli, które/rzy chciałyby/chcieliby wzbogacić zajęcia szkolne o problematykę równości płci oraz przeciwdziałania dyskryminacji, zarówno ze względu na płeć, jak i inne przesłanki - wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, pochodzenie narodowe i etniczne i inne. Wykorzystanie poradnika może z jednej strony owocować przygotowaniem odrębnych lekcji, modułów, programów nauczania o równości, z drugiej strony zależy nam jednak na tym, żeby nauczycielki/le starali się wdrażać równe traktowanie dziewcząt i chłopców również podczas zajęć z innych przedmiotów, np. poprzez komentarze zawartych w podręcznikach informacji i ilustracji powielających stereotypy czy sprawiedliwe traktowanie obu płci podczas zajęć wychowania fizycznego.Poradnik składa się z sześciu rozdziałów o charakterze w głównej mierze teoretycznym oraz trzech rozdziałów dotyczących metodologii prowadzenia ćwiczeń i zajęć z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie dobrych praktyk w zakresie projektów antydyskryminacyjnych, a także obszerna bibliografia i aneks prawny. Poniżej załączamy spis treści i wprowadzenie, aby przybliżyć Państwu charakter publikacji.

Autorki podręcznika: dr Ewa Majewska - filozofka, feministka, aktywistka, współredaktorka antologii tekstów z zakresu filozofii i krytyki społecznej. Stażystka, wolontariuszka, pracowniczka wielu organizacji kobiecych, m.in. Fundacji Przeciw Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" i Fundacji Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych Ośka. Prowadziła zajęcia dla młodzieży i nauczycielek z zakresu edukacji równościowej. W 2007 roku obroniła doktorat w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego o problematyce rodziny w filozofii społecznej. Ewa Rutkowska - ukończyła studnia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskimi Szkołę Nauk Społecznych PAN. Od 2003 roku trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo. W latach 2002-2006 prowadziła feministyczne i równościowe fakultety dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, a także kadry nauczycielskiej. Ekspertka gender mainstreaming UNDP Polska i UNDP Macedonia. Pracuje w  Fundacji Feminoteka i Stowarzyszeniu OPTA, dla których prowadzi projekty z zakresu profilaktyki przemocy wobec kobiet.

Współpraca: Anna Wołosik -  nauczycielka, feministka, aktywistka społeczna. Autorka programów nauczania  historii w szkole podstawowej i gimnazjum oraz serii podręczników zatytułowanych "Opowiem Ci ciekawą historię". W latach 2004-2005 działała w Radzie Konsultacyjno-Programowej przy Pełnomocniku Rządu do spraw Równego Statutu Kobiet i Mężczyzn, skupiając się na zagadnieniach równości w edukacji. Założyła i prowadzi Stowarzyszenie "W stronę dziewcząt"Małgorzata Jonczy-Adamska - psycholożka, pedagożka, trenerka, przedsiębiorczyni. Od kilku lat zaangażowana w działania na rzecz równości praw kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Prowadzi szkolenia z zakresu miękkich umiejętności społecznych oraz warsztaty równościowe i genderowe. Jest członkinią sieci trenerek/ów gender mainstreaming - wdrażania polityki równości płci, utworzonej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Założycielka portalu "Śląska Strefa Gender" (www.gender.pl). W latach 2004-2007 menedżerka projektów o tematyce społecznej w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Poradnik "Równa szkoła" powstał w ramach projektu "Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce", a wszystkie autorki poradnika wchodzą w skład zespołu trenerskiego realizującego warsztaty dla nauczycielek w tym projekcie, oczywiście przy wykorzystaniu wiadomości oraz metod opisanych w poradniku. Publikacja zostanie przesłana do współpracujących z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej instytucji, organizacji pozarządowych oraz jednostek edukacyjnych w całym kraju: Kuratoriów Oświaty, uczelni prowadzących kierunki pedagogiczne, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli. Bardzo ważną grupą odbiorców/czyń będą także organizacje pozarządowe realizujące projekty antydyskryminacyjne oraz osoby prowadzących edukację nieformalną. Po wyczerpaniu nakładu poradnik będzie dostępny w bibliotece Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 27.

 

Cena podręcznika: 20 zł (plus ewentualne koszty wysyłki 8 zł).

Ściągnij spis treści i przykładowy rozdział (PDF, 592KB)

 

W przypadku pytań do dyspozycji pozostaje menedżer projektu, p. Radosław Grzegórzko, tel. 032 232 49 02,     

e-mail: radoslaw.grzegorzko@haus.pl.

 

Fundacja im. Friedricha Eberta

 

Ściągnij pełną wersję ksiązki w formacie [.pdf] (3,76MB)

 

 

 

 

 

 


Recenzja podręcznika, która ukazała się w Gazecie Wyborczej w kwietniu br. 

 

 Recenzja podręcznika, która ukazała się w Krytyce Politycznej we wrześniu br.

Recenzja podręcznika, która ukazała się na stronie www.kobiety.lodz.pl we wrzesniu br.

 Recenzja podręcznika, która ukazała się w czasopismie Zadra we wrześniu br.

 Recenzja podręcznika, która ukazała się w Psychologii w Szkole (dodatku do miesięcznika Charaktery) we wrześniu br.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej