Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych4 listopada 2008 r. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej świętował 10-lecie swej działalności


4 listopada br. w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej odbyły się główne uroczystości, które stały się okazją do podjęcia dyskusji nad aktualnym stanem stosunków polsko-niemieckich - także w kontekście relacji między mniejszością niemiecką i większością polską oraz szans, jakie otwiera przed nami fakt, iż Górny Śląsk jest regionem wyjątkowym, gdzie spotykały się i nadal spotykają różne tożsamości, kultury, wyznania. Dlatego w obchodach uczestniczyli znamienici Goście - zarówno ci, którzy dziesięć lat temu brali udział w tworzeniu idei oraz samego Domu, jak i ci, których głos w dyskusji o stosunkach polsko-niemieckich jest na scenie politycznej dziś wyjątkowo ważny.

Wśród gości honorowych, którzy odwiedzili w tym szczególnym dniu Dom, znaleźli się prof. dr hab. Dorota Simonides, b. Senator RP, prof. Władysław Bartoszewski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Premiera ds. Dialogu Międzynarodowego oraz dr Christoph Bergner, Parlamentarny Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych.

Po oficjalnych wystąpieniach gości honorowych odbyła się debata, przygotowana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, którą poprowadził Marcin Wiatr (do niedawna pełniący obowiązki dyrektora generalnego DWPN). Po krótkiej przerwie nadszedł czas na gratulacje z okazji 10-lecia działalności DWPN - przemówienia okolicznościowe wygłosili: dr Helmut Schöps, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec (Wrocław), Adam Hajduga w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego, Józef Kotyś w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego, prof. Irena Lipowicz, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Henryk Juretko, Prezes Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych a także Renata Caban, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice.

Podczas uroczystości nastąpiło także otwarcie wystawy pn. "10 lat w służbie polsko-niemieckiego porozumienia" przygotowanej z okazji 10-lecia istnienia Domu, w ramach której zaprezentowane zostały najważniejsze obszary działań Domu oraz sztandarowe projekty, dzięki którym Dom jest rozpoznawany w regionie i poza nim.

W tym dniu nastąpiło także uroczyste podpisanie umów dotyczących wspólnej realizacji projektów Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Ten niezwykle istotny gest stanowił wyraz akceptacji i poparcia Rządu Niemieckiego dla działalności Domu Wspólpracy Polsko-Niemieckiej. Dzięki temu Dom nadal będzie mógł realizować cele, które w ostatniej dekadzie były priorytetowymi: wspieranie i pogłębianie przyjaznych stosunków polsko-niemieckich oraz dialogu między mniejszością niemiecką i większością polską, ze szczególnym uwzględnieniem wyjątkowości regionu, jakim jest wielokulturowy Górny Śląsk.

 

Przemówienie prof. Władysława
Bartoszewskiego

 

Galeria zdjęć z uroczystości:


Oficjalne przemówienia - dr Christoph
Bergner


Oficjalne przemówienia - prof. Władysław
Bartoszewski


Otwarcie debaty - Stephan Raabe, KAS


Debata - od lewej: dr Christoph Bergner, Marcin Wiatr,

prof. Władysław Bartoszewski,
prof. dr hab.
Dorota Simonides


Uroczyste podpisanie umów dot. wspólnej realizacji
projektów
przez DWPN oraz Konsulat Generalny


Goście, Przyjaciele Domu obecni w dniu
4.11.2008


W kuluarach...


W kuluarach...

 

Prasa o 10-leciu DWPN:

"- Trzeba działać na rzecz dalszego porozumienia i pojednania, bo
bezczynność oznacza zastój i utratę szans - zaapelował we wtorek w Gliwicach
prof. Władysław Bartoszewski

Najsławniejszy polski dyplomata, pełnomocnik premiera do spraw dialogu
międzynarodowego, był gościem uroczystości z okazji dziesięciolecia Domu
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Na przemian po polsku i niemiecku zapewniał, że
stosunki między Polakami i Niemcami są dobre, a spory udział w tym mają
uczelnie, szkoły, parafie, samorządy oraz takie instytucje jak ta gliwicka. - Bo
działalność Domu jest ważnym elementem tworzenia dobrego klimatu - podkreślił
profesor. Jednak Bartoszewskiemu to nie wystarcza. - Wielu z państwa może dziwi,
że do aktywności zachęca prawie 87-letni człowiek, ale zbyt wiele w swoim życiu
widziałem zmarnowanych szans, żeby poprzestać na tym, co udało się osiągnąć -
wyjaśnił powody swojego apelu. - Polacy i Niemcy nie mogą zapomnieć o
przeszłości, bo bez znajomości historii nie powiedzie się budowa przyszłości,
ale trzeba odwoływać się do tego, co łączy - wspólnych chrześcijańskich wartości
- powiedział na zakończenie.

Gazeta Wyborcza,  4.11.2008

 

"(...) -Dzięki reformie administracyjnej sprzed dziesięciu lat trzy polskie
województwa graniczą z podobnymi trzema landami i współpracują ze sobą - mówił
prof. Bartoszewski. Wspólne działanie i porozumienie Polaków i Niemców
jest niezbędne do tworzenia wspólnej Europy
. - Lepszego
regionu, jak Śląsk, Europa nie może posiadać
- mówiła z przekonaniem
prof. Dorota Simonides. Bo śląska wielokulturowość buduje solidarność i
tolerancję, tak niezbędne do wspólnych europejskich działań. - Nie można mieć
tożsamości narodowej, czy europejskiej, bez zakotwiczenia w regionie - dodawała
prof. dr Simonides. Działania, które umożliwiają współpracę, nie są narzucane z
góry. Inicjatywa jest z reguły oddolna.

DWPN powstał w 1998 roku dzięki staraniom polskich i niemieckich instytucji.
Jego podstawowym celem jest tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego
swoich wielokulturowych korzeni. Goście, partnerzy, przyjaciele wspólnie
podkreślali, jak wiele udało się Domowi w czasie tej dekady dokonać."

POLSKA Dziennik Zachodni, 07.11.2008

 

Dom ubogaca Śląsk

"Która postać najlepiej nadaj się
do tego, aby swoim majestatem uwiarygodnić okres dobrej wspólpracy
polsko-niemieckiej? Oczywiście profesor Władysław Bartoszewski, który dla
relacji z naszym zachodnim sąsiadem uczynił tyle, co Mikołaj Kopernik dla
astronomii. Dlatego były minister spraw zagranicznych, a obecnie sekretarz stanu

w rządzie Donalda Tuska, pojawił się w Gliwicach, aby uświetnić 10-lecie Domu
Współpracy Polsko-Niemieckiej. (...)"

Nowiny Gliwickie, 12.11.2008

 

Przypominamy:

W lutym 2008r. minęła dziesiąta rocznica powstania Domu Współpracy
Polsko-Niemieckiej
- pierwszej bilateralnej organizacji pozarządowej,
która powstała dzięki wspólnym staraniom polskich i niemieckich instytucji. Od
tamtej pory Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej - polsko-niemiecki związek
stowarzyszeń, który za główny cel postawił sobie budowę dobrych stosunków
polsko-niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polsko-niemieckiej
na Górnym Śląsku, regionie o europejskim doświadczeniu różnorodności etnicznej,
kulturowej i językowej - angażuje się na rzecz pogłębienia przyjaznych stosunków
między Polską i Niemcami poprzez liczne inicjatywy i projekty, których celem
jest wzmacnianie lokalnych struktur demokratycznych i budowie społeczeństwa
obywatelskiego, wspieranie polsko-niemieckiej współpracy w ramach struktur
samorządowych, rozwój lokalny i regionalny, praca z młodzieżą oraz ochrona i
zachowanie dziedzictwa kulturowego. Jako Dom staramy się podejmować
najistotniejsze tematy z perspektywy wspólnej, polsko-niemieckiej historii i
współczesności. W centrum naszego zainteresowania od lat pozostają tematy
związane z Górnym Śląskiem - jego historią i przyszłością oraz
wielokulturowością tego wyjątkowego regionu.

KONTAKT: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Dział Programów
Kulturalnych: Elżbieta Więcek, Katarzyna Sekuła, Ksymena Zawada, tel.: 32/232 49
02, fax: 32/232 49 01, e-mail: elzbieta.wiecek@haus.pl

 

Partner projektu:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej


Patronat medialny:

Debata przygotowana i organizowana we współpracy z
Fundacją Konrada Adenauera w Polsce« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej