Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych



Dyplom Uznania za projekt 'Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach'


Nagroda FRDL została ustanowiona w 2004 roku dla zwrócenia powszechnej uwagi na osiągnięcia, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dotychczas odbyły się trzy edycje Nagrody: w 2004, 2005 oraz 2008 roku; ta ostatnia poświęcona została rozwojowi kultury lokalnej, jako czynnika życia społecznego, który najsilniej wzmacnia poczucie lokalnej tożsamości i wspólnoty, przyczyniając się do rozwoju aktywności obywatelskiej.

W tym roku jeden z Dyplomów Uznania - przyznawany instytucjom za wyróżniające się inicjatywy - trafił do rąk Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Inicjatywą Domu, która tak spodobała się Kapitule Nagrody FRDL, był projekt

"Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach, miejscach"

Z okazji 85. rocznicy wytyczenia polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przygotował szereg propozycji projektowych, które w sposób atrakcyjny i nowoczesny przybliżają złożony temat granicy; dokładniej: rzecz dotyczy granicy, jaka na początku XX wieku podzieliła region na polski Górny Śląsk i niemiecki Oberschlesien. Zainteresowanie, z jakim spotkały się wszystkie komponenty "granicznego projektu", utwierdza nas w przekonaniu o ważkości prezentowanego zagadnienia oraz możliwości nowoczesnej narracji w odniesieniu do wydarzeń z lat 20. i 30. ubiegłego wieku.
Integralną część projektu stanowią:

  • wystawa - w ramach której prezentowane są materialne i niematerialne pozostałości historycznej granicy na Górnym Śląsku; od listopada 2007 roku wystawa nieprzerwanie prezentowana jest w wybranych ośrodkach kultury województwa śląskiego i opolskiego;
  • wydawnictwo albumowe - pełne archiwalnych zdjęć, map i unikatowych dokumentów, a także historii żyjących jeszcze świadków - ludzi "znad granicy";
  • film dokumentalny "Górny Śląsk. Podróż granicą" będący filmową podróżąretro, w którą wybraliśmy się repliką Mercedesa z 1939 roku; licencjonowana kopia filmu dołączona jest do każdego egzemplarza albumu;
  • cykl wycieczek historycznychszlakiem dawnej polsko-niemieckiej granicy (w ciągu niespełna trzech godzin podróży uczestnicy aż dziesięć razy przekraczają nieistniejącą już granicę; po drodze zaplanowanych jest kilka przystanków w miejscach szczególnie kuriozalnego jej wytyczenia, a także emocjonujące spotkanie z celnikiem i "oryginalna" kontrola celna);
  • spotkania z autorami projektu oraz ze świadkami historii, połączone z prezentacjami multimedialnymi filmu oraz dyskusjami panelowymi.

Projekt akcentuje fakt, iż pomimo wielu burzliwych wydarzeń na Górnym Śląsku lat 20. i 30. XX wieku możliwe było i nadal jest "przekraczanie dzielących granic".

Uroczyste wręczenie Nagród, Wyróżnień i Dyplomów Uznania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz członków Kapituły odbyło się 17 lutego br. w Warszawie w ramach konferencji "Kultura i tradycja lokalna, jako płaszczyzna współpracy i rozwoju aktywności lokalnej i budzenia patriotyzmu lokalnego". Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej reprezentowany był przez Ryszarda Gallę, Prezesa Zarządu DWPN.



« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej