Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSpotkanie Absolwentów wszystkich pięciu edycji projektu 'Kuźnia Młodych Liderów'


Młodzi Liderzy w działaniu!!!!

W dniach 3 - 5 kwietnia 2009 r. odbyło się w Kamieniu Śląskim spotkanie Absolwentów wszystkich pięciu edycji projektu "Kuźnia Młodych Liderów". Spotkanie było nie tylko okazją do "odświeżenia" starych kontaktów między uczestnikami, ale przede wszystkim do nawiązania nowych. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali z zaproszonymi gośćmi: Posłem do Parlamentu Europejskiego Stanisławem Jałowieckim, Ks. Prof. Helmutem Jurosem, Ks. Prof. Joachimem Piecuch, na nurtujące ich tematy, takie jak: tożsamość, sytuacja Polski na arenie politycznej, wybory do Parlamentu Europejskiego, obecna sytuacja Mniejszości niemieckiej i perspektywy na przyszłość. Ważnym elementem dyskusji był również poziom nauczania języka niemieckiego w szkołach oraz problem ograniczania się jedynie do struktur gramatycznych z pominięciem nauczania kultury i tradycji danego kraju. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami, popierając je własnymi doświadczeniami oraz przykładami.

Drugi dzień spotkania poświęcony był dziejom Górnego Śląska i jego historii. Pan Helmut Sauer, Przewodniczący Wschodnio - i Środkowoniemieckiego Stowarzyszenia Unia Wypędzonych i Uchodźców CDU/CSU przedstawił aktualną sytuację stosunków polsko - niemieckich oraz Mniejszości niemieckiej w Polsce postrzeganej z perspektywy Niemiec, ustosunkowując się również do wszelkiego rodzaju dyskusji toczących się obecnie między oboma sąsiadami. Pan Sauer zachęcał uczestników do czynnego działania i angażowania się w struktury Mniejszości niemieckiej oraz organizacje działające w ich środowiskach lokalnych. Jego zdaniem, młodzi ludzie powinni się wszechstronnie kształcić, obrać sobie w życiu jakiś cel i uparcie do niego dążyć i przede wszystkim nigdy nie wstydzić się swojego pochodzenia i nie zatracić poczucia swojej tożsamości. Dyskusja z Panem Henrykiem Krollem, Przewodniczącym Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce, kandydatem do Parlamentu Europejskiego, toczyła się do późnych godzin nocnych. Młodzież miała wiele pytań, co do programu wyborczego kandydata, priorytetów jego działania oraz perspektyw Mniejszości niemieckiej. Liderzy sami przedstawili pewne postulaty oraz strategie, z jakich ich zdaniem należałoby skorzystać podczas kampanii, aby ta przyniosła zamierzone efekty. Warsztaty, które odbyły się w ostatnim dniu spotkania, były przede wszystkim podsumowaniem całego projektu "Kuźnia Młodych Liderów". Uczestnicy mieli za zadanie zastanowić się, co dał im udział w projekcie, jaki miał wpływ na kształtowanie się ich tożsamości, jakich umiejętności podczas projektu nabyli i jakie odzwierciedlenie znalazły one w praktyce.

Czy Młodzi Liderzy się angażują? Większość Absolwentów projektu czynnie wspiera i działą w różnego rodzaju organizacjach Mniejszości niemieckiej, np. w Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, Związku Studentów Niemieckich w Polsce z siedzibą w Opolu, W Towarzystwie Społeczno - Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim oraz w lokalnych DFK, jak również czynnie uczestniczy w swoim środowisku lokalnym. Ich zainteresowanie historią własnego regionu, jego losami, kulturą i tradycją jest godne podziwu. Ich zaangażowanie w działalność Mniejszości niemieckiej oraz troska o jej przyszłość jest dowodem na to, że projekt osiągnął postawiony sobie cel - wykształcił elitę.

Szczegółowe informacje:

Patrycja Wiencek
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole
tel.: (77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl

 

 « wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej