Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychCykl spotkań eksperckich w gminach województwa opolskiego oraz śląskiego, poświęconym realizacji zapisów Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r


Tegoroczna edycja projektu obejmowała 11 gmin, w tym osiem gmin województwa opolskiego oraz dwie gminy województwa śląskiego. Spotkania eksperckie odbyły się w następujących miejscowościach: Kuźnia Raciborska, Krapkowice, Ozimek, Lasowice Wielkie, Zdzieszowice, Reńska Wieś, Wielowieś, Dąbrowa, Zawadzkie, Popielców oraz Pietrowice Wielkie.Spotkania odbyły się w siedzibach poszczególnych Urzędów Gmin i Miast. Spotkania prowadzone były przez grupę ekspercką w składzie:

1. Specjalista-naukowiec: prof. Grzegorz Janusz - Dziekan Wydziału Politologii  Uniwersytetu Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

2. Prawnik: pani mec. Agnieszka Bożyczko - praktyka w dziedzinie Ustawy,
3. Przedstawiciel Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku  Opolskim oraz Województwa Śląskiego

Grupa ekspercka spotykała się w gminach, objętych projektem z urzędnikami publicznymi województwa opolskiego oraz śląskiego: wójtami, burmistrzami, urzędnikami zaangażowanymi w procedury realizacji zapisów Ustawy. Na spotkaniach obecni byli również przedstawiciele środowiska mniejszości z danej gminy, radni oraz osoby zainteresowane tematyką Ustawy.

Głównym tematem podczas spotkań było wprowadzenie dwujęzycznych nazw miejscowości, gdyż ten temat był dla uczestników najbardziej interesujący. Omawiana była również sytuacja wprowadzania dwujęzycznych nazw miejscowości oraz ulic w innych państwach Europy, jak np. Austria, Niemcy, czy Słowacja.
W ramach zrealizowanego cyklu spotkań uczestnicy mieli okazję skorzystać z fachowej porady ekspertów, konstruktywnej analizy problemów, jakie przysparza im realizacja postanowień Ustawy, konfrontacji swojego stanowiska ze stanowiskiem grupy eksperckiej, a co najważniejsze mogli wspólnie poszukiwać rozwiązań problemów natury prawniczej, społecznej oraz proceduralnej. Głównym celem każdego ze spotkań była analiza, systematyka problemów, jakie niesie ze sobą realizacja postanowień Ustawy oraz wypracowanie szczegółowego planu działania w tym zakresie.

Dwujęzyczne nazwy miejscowości - państwa UE, cz.1 [.pdf]

Dwujęzyczne nazwy miejscowości - państwa UE, cz.2 [.pdf]

Materiały - prof. Grzegorz Janusz [.pdf]

Materialy - mec. Agnieszka Bożyczko [.pdf]

 

Szczegółowe informacje:

Andrea Halenka  
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole
tel.: (77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115 , e-mail: andrea.halenka@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej