Logo DWPN 1%

Wyniki konkursów dot. idei CSR
Dodaj do ulubionychKonkursy dotyczące Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
w ramach inicjatywy
"CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami"

Nad wyłonieniem laureatów konkursów czuwała Kapituła Konkursowa w składzie:

  • Anna Antoniak-Tannenberg (Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice)
  • Miłosz Omastka (Regionalne Centrum Biznesu, Katowice)
  • Aleksandra Stanek (Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa)
  • Krzysztof Hołyński (Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Katowice)

W wyniku obrad Kapituły Konkursowej w konkursie: "Jak wyobrażam sobie odpowiedzialną firmę?" zostali nagrodzeni:
1. miejsce - Anna Bednarowska
2. miejsce - Karolina Matuszek
3. miejsce - Marcelina Serwecińska

Specjalne wyróżnienie otrzymują prace konkursowe autorstwa uczniów III-ej klasy Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych z Sosnowca oraz uczennic Technikum Ochrony Środowiska nr 2 w Jaworznie.

W wyniku obrad Kapituły Konkursowej w konkursie: "Jak skutecznie promować CSR?" zostali nagrodzeni:
1. miejsce - nagrody nie przyznano
2. miejsce - nagrody nie przyznano
3. miejsce - Anna Rosińska oraz Dorota Ciesielska (AIESEC) (ex aequo)

Kapituła Konkursowa postanowiła nie przyznać pierwszej i drugiej nagrody w ww. konkursie i nikogo też nie wyróżnić.

Przy ocenie prac Kapituła Konkursowa brała m.in. pod uwagę: zrozumienie idei CSR, niekonwencjonalne podejście do tematu, ciekawą, oryginalną formę oraz innowacyjność pomysłu. Prace były oceniane w skali od 1 do 5 pkt.

Laureaci konkursów zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami oraz publikacją (wybrane prace) w broszurze podsumowującej inicjatywę "CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami".

Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom będzie miało miejsce w dniu 26 marca 2009 roku podczas konferencji zamykającej projekt.

Dla przypomnienia - szczegóły konkursów:

Celem konkursów była promocja idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - CSR (Corporate Social Responsibility), popularyzacja wiedzy na temat II sektora zaangażowanego społecznie oraz szerzenie zainteresowania ideą CSR w różnych środowiskach województw śląskiego i opolskiego.

Konkurs "Jak skutecznie promować CSR?" skierowaliśmy do wszystkich pełnoletnich mieszkańców (a także osób prawnych) województw śląskiego i opolskiego. Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji / inicjatywy / kampanii (w dowolnej formie) dotyczącej jednego, dowolnie wybranego tematu z poniższych: promocja idei CSR w środowisku biznesowym oraz przez środowiska biznesowe, promocja idei CSR w środowisku organizacji pozarządowych oraz przez organizacje pozarządowe, promocja idei CSR w środowisku samorządowym oraz przez środowiska samorządowe.

Konkurs "Jak wyobrażam sobie odpowiedzialną firmę?" skierowaliśmy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw śląskiego i opolskiego. Przedmiotem konkursu była odpowiedź (w dowolnej formie) na pytania: czym jest dla Ciebie odpowiedzialny biznes? jakie cechy i działania go charakteryzują? jak wygląda odpowiedzialna firma Twoich marzeń? dlaczego firmy powinny być odpowiedzialne?

Prace można było przesyłać do 15 lutego 2009 roku.

Więcej informacji o idei CSR oraz inicjatywie znajduje się na stronie www.csr.haus.pl

Kontakt: Maja Duda, asystentka projektu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, tel.: 032 2324902 wew. 113, fax: 032 2324901, e-mail: maja.duda@haus.pl

 

Partnerzy inicjatywy:


Projekt współfinansowany z grantu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe / Supported by a grant from the Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe


Fundacja im. Friedricha Eberta


Regionalne Centrum Biznesu


Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST


Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Patronat medialny:


Europerspektywy


ngo.pl - portal organizacji pozarządowych


TVP Katowice


Radio Katowice


Radio Opole

Sedno-MOST

Inicjatywy Gospodarcze« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej