Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSpotkanie podsumowujące zawiązywanie partnerstw międzysektorowych


Projekt "CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami" stanowi kontynuację i rozwinięcie międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej inicjatywy "CSR dla Górnego Śląska" - zainicjowanej w listopadzie 2006 roku - w tym roku wzbogaconej o rozbudowaną część praktyczną oraz doradczą. Projekt skierowany jest w głównej mierze do przedstawicielek/li trzeciego sektora i sektora biznesu, ale także wszystkich osób żywo zainteresowanych ponadsektorową współpracą na rzecz lokalnych społeczeństw.

W ramach trwającej od roku inicjatywy organizacje pozarządowe miały szansę być wytypowane do negocjacji związanych z partnerstwem i współpracą przez jedną lub więcej firm zakwalifikowanych do projektu. Firmy zaangażowane w projekt oraz wybrane przez nie NGOs prowadziły ze sobą negocjacje dotyczące form możliwej współpracy i międzysektorowego partnerstwa. Spotkanie 26 lutego 2009 roku przybliżyło zainteresowanym niektóre efekty takich negocjacji i przyszłe możliwości działań między firmami zaangażowanymi w projekt i wybranymi przez nie do rozmów organizacjami pozarządowymi.

W ramach spotkania zaprezentowano dziesięć spośród jedenastu już zawiązanych, bądź mających wkrótce zostać utworzonych, partnerstw. Partnerstwa te w szeroki sposób oddziałują na środowisko lokalne - od zaangażowania w sprawy ekologiczne i środowiska naturalnego (Fundacja Ekologiczna "Silesia" - Jastrzębska Spółka Energetyczna S.A.; Polski Klub Ekologiczny - Atmoterm S.A.), przez warsztaty pobudzające do aktywności i rozwoju osobistego (Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS - DPM; AIESEC - HR Masters; Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka - Biuro Turystyczne "Sport Centrum"; Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych - HR Masters), tworzenie strony internetowej poświęconej adopcji zwierząt (MZUK - Laboratorium Obrazu), aktywizację kobiet w środowisku lokalnym (Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej - Agencja Rozwoju Lokalnego), aż po wolontariat pracowniczy (Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - Dom Pomocy Społecznej w Poraju; Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza - P.P.H.U. MARTECH-PLUS).

W spotkaniu podsumowującym nawiązywanie partnerstw wzięła udział również ekspertka z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu, która przypatrywała się nawiązywanym partnerstwom, wskazywał na ich mocne i słabe strony oraz możliwości działań w środowisku lokalnym.

Na kanwie dotychczasowych działań związanych z projektem, a w szczególności związanych z zawiązywaniem międzysektorowych partnerstw, powstanie film propagujący ideę CSR w środowisku biznesu i organizacji pozarządowych, którego premiera będzie miała miejsce w trakcie konferencji podsumowującej i zamykającej projekt, 26 marca 2009 roku.

 

Partnerzy inicjatywy:


Projekt współfinansowany z grantu Trust for Civil Society in
Central and Eastern Europe / Supported by a grant from the Trust for Civil
Society in Central and Eastern Europe


Fundacja im. Friedricha Eberta


Regionalne Centrum Biznesu


Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST


Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Patronat medialny:


Europerspektywy


ngo.pl -
portal organizacji pozarządowych


TVP Katowice


Radio Katowice


Radio Opole

Sedno-MOST

Inicjatywy Gospodarcze« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej