Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSzczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego pt. "Przekraczać granice"


W związku z wieloma napływającymi do Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej prośbami, przedłużamy rekrutację do udziału w IX Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, który odbędzie się w dniach 28 czerwca - 4 lipca br. w Bielsku Białej, do dnia 7 czerwca 2009 roku.

Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie między regionami: Województwem Śląskim, Północną Nadrenią-Westfalią w Niemczech oraz Nord-Pas de Calais we Francji, mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy i współpracę rzeczonych regionów.

Celem odbywających się co roku spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest umożliwienie młodym ludziom spotkania z rówieśnikami z krajów Trójkąta, wymiany doświadczeń, a tym samym wzmocnienie postaw dialogu i współpracy młodego pokolenia. W każdym spotkaniu biorą udział 15-osobowe grupy młodych ludzi - uczących się, studiujących, pracujących i poszukujących pracy - z Francji, Niemiec i Polski, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności i są zainteresowani problematyką europejską.

Dzięki udziałowi w tegorocznym Szczycie Młodzieży, którego temat brzmi: Przekraczać granice, młodzi ludzie z Województwa Śląskiego oraz z pozostałych regionów, będą mieli okazję doświadczyć pozytywnej roli wielokulturowego spotkania, przełamywania barier i przekraczania granic oraz możliwość zaprezentowania rówieśnikom siebie, a także swojego regionu. Podejmowana podczas tegorocznego Szczytu tematyka przekraczania granic - geograficznych (w obrębie i na granicy samej Unii Europejskiej; w odniesieniu do Euroregionów, terenów przygranicznych), mentalnych (stereotypy, uprzedzenia) i fizycznych może stanowić istotną kwestię w kształtowaniu własnej społecznej tożsamości lokalnej. Jednocześnie tematyka ta może być punktem wyjścia do poznawania innych społeczności poza obrębem własnych granic (ograniczeń) - czy to fizycznych, czy mentalnych, czy geograficznych - i stanowić wzbogacający potencjał, dający szansę mieszkańcom obszarów transgranicznych na współpracę i wielokulturowe spotkania.

Rekrutacja

Do udziału w tegorocznym Szczycie Młodzieży zapraszamy młode osoby, zamieszkałe na terenie Województwa Śląskiego, spełniające następujące kryteria:

  • wiek 17-23 lat
  • zainteresowanie problematyką europejską
  • aktywność i zaangażowanie w życiu lokalnej społeczności
  • dobra znajomość języka niemieckiego lub/i francuskiego - mile widziane

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Szczycie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej w trzech formatach (.doc, .pdf, .odt) i przesłanie go mailem, faksem bądź pocztą do 7 czerwca 2009 roku (decyduje data wpływu) na adres: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, fax: 032 232 49 01, e-mail: radoslaw.grzegorzko@haus.pl

W przypadku dużej liczby zgłoszeń przeprowadzone zostaną krótkie rozmowy kwalifikacyjne, o czym poinformujemy drogą mailową lub telefonicznie.

Udział w Szczycie Młodzieży jest bezpłatny. W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Radosław Grzegórzko, menedżer projektu, tel. 032 232 49 02 wew. 120.

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz w formacie .doc

Formularz w formacie .pdf

Formularz w formacie .odt

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest organizowany dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Organizatorzy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej